· 

Les 211 (191)
Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.


1. (191) Ik ben de heilige Zoon van God Zelf.

In stilte en in ware nederigheid zoek ik Gods glorie, om die te aanschouwen in de Zoon die Hij geschapen heeft als mijn Zelf.


Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij.


Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen