· 

2017-01 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


MIC Ontmoetingszondag 8 januari 2017

Willem Glaudemans Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken. En laat al je relaties voor jou heilig worden gemaakt.        (T.15.XI.10:11-12)

willem glaudemans 120px

Na een korte inleiding over dit onderwerp zal Willem hierover met 'de zaal' in gesprek gaan. Vragen en eigen kwesties zijn hierbij welkom en behulpzaam.


Welkom

Ik wil graag alle studenten die deelnemen aan de online studiegroep van Wonderwerker, welkom heten.

 

Hieronder start de reflectie op het eerste studieblok. Daarmee blik ik terug op de afgelopen lessen. Benoem enkele essentiële teksten en gebruik indien beschikbaar ook de inhoud van reacties die door jullie als studenten aan de lessen zijn toegevoegd. Voor dit laatste ben ik dus wel op jullie bijdrage aangewezen. Zie dit als uitnodiging voor het delen van ervaringen en vragen. Ik kan dit delen alleen maar aanmoedigen, juist omdat ik zelf heb gemerkt dat het opschrijven en delen van waar ik tijdens de studie tegen aan loop niet alleen mij zelf maar ook allen die ik daarmee deelgenoot maak, enorm helpt.

 

Daarnaast kan een ieder ook vragen benoemen die hij of zij graag in een reflectie terug zou willen zien.

Reflectie

En wanneer we de schuld betalen die we aan de waarheid zijn verplicht – een schuld die alleen bestaat uit het loslaten van zelfmisleidingen en van beelden die we ten onrechte aanbaden – keert de waarheid in heelheid en in vreugde tot ons terug. We worden niet langer misleid. Liefde is nu tot ons bewustzijn weergekeerd. En we zijn opnieuw in vrede, want angst is verdwenen en alleen de liefde blijft.

W.dl II 323.2:1-4

De ontmoetingszondag met Willem Glaudemans start met een passend thema en meteen ook met een mooie oefening. Op basis van de uitspraak dat ons alleen wordt gevraagd om onze angst te offer, start er een gesprek met de aanwezigen. Wie dat wil, mag een vorm van angst offeren. Langzaam komen er personen in woord naar voren en ieder doet, naar enige verheldering van Willem een uitspraak over wat hij of zij wil offeren. Wat zichtbaar is en wordt is dat elke keer als iemand een dergelijk offer benoemd, er meteen een verlichting wordt ervaren. Zo simpel is de Cursus mits je ook toe staat dat het zo simpel worden mag. Spreek gewoon uit waar je mee zit en toon dan de bereidheid om er van te worden verlost. En dan is het al gebeurd.

 

De start van het werkboek met deze keer les 1 tot en met 10 kan dan juist weer zwaar overkomen. In zeer korte tijd worden direct al enkele fundamentele zaken ter discussie gesteld. Dit kan een gevoel gegeven dat je hier wordt beroofd van je zekerheid of zekerheden en dat kan toch als een offer worden ervaren.

 

Maar de Cursus beoogt meteen in dit begin de student vooral te openen voor de gedachte dat het allemaal toch anders is of kan zijn, dan dat tot dan toe altijd is of werd aangenomen.

De Cursus is nu eenmaal bedoeld als training van de denkgeest en dat is wat zij direct van het begin af aan biedt. Dat die training niet alleen inhoud krijgt met de ideeën die worden gebruikt, maar ook met de vraag om dagelijks 2 keer en iets later minimaal 4 keer de oefening te doen, is iets om te doorzien. Niet veel mensen nemen in de dagelijkse hectiek structureel enkele momenten om even stil te staan en daarbij afwisselend de aandacht naar buiten en binnen te brengen. Dat laatste is meteen ook weer de aankondiging dat de Cursus geen onderscheid ziet en maakt tussen binnen en buiten.

7. Ik zie alleen het verleden

 

Dit idee is in eerste instantie bijzonder moeilijk te geloven. Toch vormt het de grondslag voor al de voorgaande.

Het is de reden waarom niets wat jij ziet iets betekent.

Het is de reden waarom jij alles wat je ziet alle betekenis gegeven hebt die het voor jou heeft.

Het is de reden waarom jij niets begrijpt wat je ziet.

Het is de reden waarom jouw gedachten niets betekenen en waarom ze net zijn als de dingen die je ziet.

Het is de reden waarom jij nooit onvrede voelt om de reden die je denkt.

Het is de reden waarom jij onvrede voelt omdat je iets ziet wat er niet is.

Zo biedt de Cursus al een eerste overzicht en legt meteen een verbinding tussen de essentiële eerste lessen, om daarna de aandacht te richten op onze gedachten en dit studieblok af te sluiten met deze laatste oefening.

 

10. Mijn gedachten betekenen niets

 

Met de toevoeging:

Dit idee zal helpen mij te bevrijden van alles wat ik nu geloof.

 

Hier wordt dus al een eerste verlossing aangeboden, mits natuurlijk de student aanvaard dat alles wat hij ziet en denkt in werkelijkheid niets betekent.

De Cursus in simpel

This very first lesson . . . contains the complete thought system of A Course in Miracles. There is no difference among any of the things in this world. They are all equally the same because they are all part of the illusion, reflecting the same thought system of separation, which itself is unreal." ~ Kenneth Wapnick PhD, Journey Through the Workbook of A Course in Miracles, Vol 1, p. 15

De Cursus is simpel, wordt wel eens gezegd. Maar toch, ondanks dat hij simpel is, start ik nu voor de vierde keer. Dat ligt niet zozeer aan de Cursus, maar aan hoe ik ben geconditioneerd. Ik heb gewoon niet geleerd om het leven als simpel te zien. Mij is juist verteld dat ik heel veel moest leren en weten om in deze wereld op eigen benen te kunnen staan. Als je dan leest dat de Cursus simpel is, dan heeft het gewoon tijd nodig om daar voor open te staan.

 

De waarheid is simpel, de zoeker complex.

Mooji


 

Toch merk ik wel dat het voor mij nu de vierde keer simpeler wordt. Maar lees dit nu niet als een oproep of plicht om met je ontwaken te wachten.

 

Voordat ik aan de Cursus begon keek ik een keer naar een uitzending van Eckhart Tolle, waarbij hij Een Cursus in Wonderen besprak en vervolgens les 1 voor las. Toen sprak hij voor mij nog steeds deze sprekende woorden:

 

"Als je deze les krijgt en volledig kan bevatten, dan ben je klaar."

 

Klaar zijn, was toen ik vorig jaar aan het werkboek startte, misschien wel mijn grootste wens en ook meteen mijn grootste klacht. Waarom moest ik nou nog een keer de Cursus doen. Is 1 of 2 keer niet voldoende. Na een les of dertig was ik vorig jaar van die klacht af, omdat ik toch weer verdieping vond. En ik kreeg vorig jaar ook een grote mogelijkheid om mijn angst voor ontwaken te offeren. Nu start ik dus aan jaar vier, maar meteen al met een groot verschil. Ik heb geen klacht meer.

 

Ronald van Gigch