· 

2017-03 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


MIC Ontmoetingszondag 5 februari 2017

Ontmoeting rondom het thema De Cursus is eenvoudig

Dit wordt een ouderwetse ontmoetings-zondag, waarin we - i.p.v. naar een lezing te luisteren - ons kunnen laten inspireren door elkaar en Een cursus in wonderenHet plan is om in niet al te grote groepen onze inzichten te delen en ervaringen uit te wisselen. De cursus is eenvoudig, vertelt Jezus ons.(VvT.In.3:8) Wat vinden we hiervan en wat is onze ervaring? Je bent van harte uitgenodigd bij deze ontmoeting, ook als je liever alleen luisterend wilt meedoen.


Reflectie

 De Cursus is eenvoudig, was het thema van de afgelopen ontmoetingszondag. Geen grote lezing deze keer, maar voor het eerst sinds lange tijd een mogelijkheid voor studenten om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en tot gezamenlijke inzichten te komen. Wat mij vooral is bijgebleven is de stilte die er was tijdens de gesprekken. Iedereen kreeg alle ruimte om zijn of haar ervaringen te delen. Er werd echt geluisterd.

 

Tevens besefte ik mij nog eens te meer dat waar alle paden, opleiding, trainingen van het ego je vragen iets te doen om iets te krijgen, de Cursus dat niet vraagt en doet. Zij heeft slechts één doel. Je laten zien wat je al hebt. En dat hebben of zijn heeft alles met onze identificatie te maken. Zo ook hameren de lessen van de afgelopen studieperiode hevig tegen het fundament van het ego. Menig brok en blok begint al te verbrokkelen.

 

Mijn ervaring daarbij was en is dat elke overtuiging of vergissing die zo wordt vergeven, kortstondig leidt tot een soort van vacuüm. Er ontstaat een lege plek. Het ego wil niks liever dan dit vacuüm snel weer vullen. Het weet niet echt waarom, maar voelt zich aangespoord, vaak onbewust om geen lege plek, onbenut te laten. De Cursus stimuleert juist deze leegte en geeft dan in de laatste lessen van dit studieblok ook de eerste ideeën die wij delen met God. Dat zijn echter geen ideeën om vast te grijpen. Zij heffen wel het gevoel van leegte op.

 

Onze Heiligheid wordt hier voor het eerst getoond en aangesproken. Voor wie moeite heeft met dit woord, mag in plaats daarvan ook rustig Heelheid lezen. Want daar gaat het ook ten slotte om. De Heelheid van de denkgeest die ons weer de visie geeft op ons ware zelf. Een Heelheid ook die mits gekoesterd en gewenst, in groeiend bewustzijn in ons wordt gedragen. Zo betreedt die Heelheid, ons leven, onze droom, onze illusie, om daar, zonder dat wij ons daar echt voor in hoeven te spanning of iets voor hoeven te doen, heling brengt.

 

Nou ja, niks doen. Wij moeten natuurlijk wel de dagelijkse lessen oefenen en beoefenen. Dat kan in het begin, waar regelmaat en tijdsduur geleidelijk aan wordt opgevoerd, om enige discipline vragen. Maar wie goed oplet zal ook snel merken dat de oefening niet alleen inhoudelijk een boodschap dragen, maar ook steeds wezenlijk zorgen dat wij in het Nu zijn. Even los komen uit de dagelijkse zaken. Even niks anders dan alleen zijn, met ons zelf, met de Heilige Geest, met Jezus, met God.

Bedoeling is betekenis. Het idee van vandaag verklaart waarom niets wat jij ziet iets betekent. Jij weet niet waar het toe dient. Daarom is het voor jou zonder betekenis. Alles is in jouw hoogste belang. Dat is waartoe het dient; dat is de bedoeling ervan; dat is wat het betekent. Door dit in te zien worden je doelen eenduidig. Door dit in te zien krijgt wat je ziet betekenis.

 

Ik weet van niks waartoe het dient, omdat alle betekenis die ik heb gegeven is voortgekomen uit onbegrip.

 

Oefenen met het idee van vandaag zal jou helpen te begrijpen dat kwetsbaarheid of onkwetsbaarheid het resultaat is van je eigen gedachten. Niets anders dan jouw gedachten kunnen een aanval op jou doen. Niets anders dan jouw gedachten kunnen jou doen denken dat jij kwetsbaar bent. En niets anders dan jouw gedachten kunnen jou bewijzen dat dit niet zo is.

 

Mijn gedachten doen mij denken dat ik mens ben met een lichaam. Dat ik moet strijden om te leven. Dat ik continue ook op mijn hoede moet zijn. Ik weet niet hoeveel tijd mij is gegeven.

 

Het idee van vandaag drukt meer uit dan louter vastberadenheid. Het geeft visie de voorrang boven je andere wensen. Misschien aarzel je om het idee te gebruiken, vanwege het feit dat je er niet zeker van bent dat je het werkelijk meent. Dat is niet van belang. Het doel van de oefeningen van vandaag is om het moment waarop het idee volkomen waar zal zijn een beetje dichterbij te brengen.

 

Mijn wens om te zien, nodigt visie uit om tot mij te komen. Zij komt niet ongevraagd en zeker niet ongewenst.

 

Je bent niet bereid vraagtekens te zetten bij wat je al gedefinieerd hebt. En de bedoeling van deze oefeningen is juist vragen te stellen en de antwoorden te ontvangen. Door te zeggen: ‘Ik wil niets liever dan deze tafel anders zien,’ verbind je jezelf ertoe te zien. Het is geen verbintenis die iets anders uitsluit. Het is een verbintenis die evenzeer voor de tafel geldt als voor iets anders, niet meer en niet minder.

  

Sta toe dat alle betekenis uit onbegrip is voortgekomen. En sta dan ook toe dat er begrip komt die betekenis geeft.

 

Het idee voor vandaag verklaart waarom je in elk ding de totale bedoeling kunt zien. Het verklaart waarom niets afgezonderd is, op zichzelf of in zichzelf. En het verklaart waarom niets wat jij ziet iets betekent. In feite verklaart het elk idee dat we tot nu toe gehanteerd hebben en ook alle volgende. Het idee van vandaag vormt de algehele basis voor visie.

 

Alles blijkt zo een middel te zijn om tot het doel te komen. Uiteindelijk is dit leven ook een middel en geen doel. 

 

Het idee voor vandaag is de springplank naar visie. Vanuit dit idee zal de wereld voor jou opengaan, en je zult naar haar kijken en in haar zien wat je nooit eerder hebt gezien. En wat jij vroeger zag, zal dan zelfs niet eens vagelijk zichtbaar voor je zijn.

 

De aandacht gaat naar binnen. Daar wordt de bron gezien, herkent en erkent. Vanuit die erkenning vervaagt de grip van de ego wereld. Doordat er geen noodzaak meer is om je aan haar vast te grijpen. 

 

Vandaag brengen we het thema van oorzaak en gevolg verder tot ontwikkeling. Jij bent niet het slachtoffer van de wereld die je ziet, omdat jij die bedacht hebt. Je kunt haar even makkelijk opgeven als je haar gemaakt hebt. Je zult haar zien of niet zien, al naar je wenst. Zolang je haar wilt, zul je haar zien; wanneer je haar niet meer wilt, zal ze niet langer voor jou te zien zijn.

 

Maak je geen zorgen. Dit gaat niet in een flits. De heling gaat - in tijd gemeten - in een geleidelijkheid die volledig is afgestemd op jouw vertrouwen.

 

Het idee voor vandaag maakt een begin met de beschrijving van de voorwaarden die gelden voor de andere manier van zien. Innerlijke vrede is ontegenzeglijk een innerlijke zaak. Het moet beginnen bij je eigen gedachten en zich dan naar buiten toe uitbreiden. Juist uit jouw vredige denkgeest vloeit een vredige waarneming van de wereld voort.

 

Bereidt je voor op het geven dat het niet zozeer is dat de wereld zal veranderen. De Cursus geeft geen garantie voor een aards paradijs. De Cursus wil je juist van dit aardse bevrijden. Het is niet je thuis. Als dit kan worden aanvaard, dan kan je hier prima verblijven in de zekerheid dat alles zijn plek heeft en krijgt. Dan kan je ook in vrede zijn en van daar uit naar alles kijken.

 

Het idee van vandaag beschrijft niet de manier waarop jij jezelf nu ziet. Het beschrijft echter wel wat visie jou zal tonen. Het is moeilijk voor ieder die denkt dat hij in deze wereld is, dit van zichzelf te geloven. Toch is de reden waarom hij denkt dat hij in deze wereld is, dat hij het niet gelooft.

 

Mijn denkgeest is deel van Die van God. De afscheiding is niet werkelijk. Nooit heb ik God verlaten of Hij mij. Dat is wat visie mij zal tonen. Dat maakt een eind aan al mijn afgescheiden dromen. 

 

Het idee voor vandaag breidt dat van gisteren uit van de waarnemer tot het waargenomene. Je bent heilig omdat jouw denkgeest deel is van die van God. En omdat jij heilig bent, moet ook jouw zicht heilig zijn. ‘Zondeloos’ betekent zonder zonde. Je kunt niet een beetje zonder zonde zijn. Je bent zondeloos of niet. Als je denkgeest deel is van die van God, moet je wel zondeloos zijn, anders zou een deel van Zijn Denkgeest zondig zijn. Jouw zicht staat met Zijn Heiligheid in verband, niet met je ego en dus ook niet met jouw lichaam.

 

De droom, de illusie, de aarde. Zij hoeft niet te worden veroordeeld of te worden afgewezen. Onze Heiligheid omsluit haar. In liefde, in vrede. 

 

In dit idee schuilt de eerste glimp van je werkelijke functie in de wereld, de reden waarom jij hier bent. Jouw doel is het de wereld via je eigen heiligheid te zien. Zo worden jij en de wereld tezamen gezegend. Niemand verliest, er wordt niemand iets ontnomen, iedereen wint bij jouw heilige visie. Het markeert het einde van offers, omdat het iedereen alles geeft waar hij recht op heeft. En ieder komt alles toe omdat het zijn geboorterecht is als Zoon van God.

 

Zonder noodzaak tot aanval of verdediging. Zonder veroordeling, afwijzing, afscheiding. Kan alles dat in onze gedachten is of dat wij zien, worden gezegend. Het bedreigt ons niet. Onze zegening zal ons dat laten zien.

 

Als jij heilig bent, dan is alles wat God geschapen heeft dat ook. Jij bent heilig, omdat al wat Hij geschapen heeft heilig is. En al wat Hij geschapen heeft is heilig, omdat jij dat bent. In de oefeningen van vandaag zullen we de macht van jouw heiligheid benutten voor alle problemen, moeilijkheden of lijden, in iedere vorm waar je toevallig aan denkt, van jezelf of iemand anders. We zullen hierin geen onderscheid maken, omdat er geen onderscheid is.

 

Als afsluiting een praktische oefening die alles - binnen en buiten - samen brengt tot één begrip. Daarbij voegen wij onze bereidheid voor het ontvangen van wonderen. Met het begrip dat er niets is wat onze heiligheid niet kan. 

 

De Cursus is niet langdradig. Wie goed kijkt en leest zal dat ook zien. De boodschap is kernachtig. Wel neemt de Cursus de tijd om deze boodschap in vele vormen en via vele wegen aan te reiken. Dat ligt niet aan haar complexiteit. Het ligt vooral aan ons onvermogen om te kunnen zien en bevatten hoe eenvoudig de Cursus, de waarheid, God is.

 

Wij zijn gewend aan complexiteit in dusdanige zin dat het haast lijkt dat pas als iets complex is, wij het waard vinden om daar aandacht aan te schenken. Toch geven wij nu veel tijd en aandacht aan de Cursus. En toch spreken vele studenten uit dat zij worstelen met haar complexiteit. Laat dat hier vooral geen reden zijn om van dit pad te wijken.

 

De Cursus is alleen complex voor het ego. Die kan niet begrijpen dat zo iets eenvoudigs, zijn bestaan bedreigt. Maar jij bent niet het ego.