2017-04 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


Reflectie

Het is vrijdagmorgen. Terwijl ik bezig ben met het maken van ontbijt voor de kinderen en het inpakken van hun schooltassen, kijk ik even op Facebook en zie zowaar dat ik op dat moment kan kijken naar een live uitzending van de satsang van Mooji uit India. Kort komt er de gedachte om alles aan de kant te gooien. Want waar ik net de les gelezen heb dat Gods stem tot mij spreekt heel de dag, denk ik, hier spreekt hij, dus nu wil ik ook wel blijven luisteren. Maar goed, eerst het ontbijt, de schooltassen, de werkdag en het weten dat alle opnames van Mooji ook achteraf gewoon nog beschikbaar zijn om te bekijken en dat tijd geen invloed heeft op de gesproken boodschap.

 

Hoe anders is deze tijd toch dan die waarin Jezus hier op aarde was en te voet rond moest trekken om zijn boodschap te verspreiden. Wat was er wel niet gebeurd met zijn boodschap en ook met ons ontwakingsproces als Jezus ook in deze tijd van internet rond zou lopen. Maar dat doet hij ook, niet meer in eigen persoon dan wel, maar wel in de personen die op dit moment aanwezig zijn en ook al door de egomuur zijn heen gebroken, zich daarmee weer identificerend met de Christus die in alles steeds aanwezig is, maar nog verborgen.

 

Er is een groot verlangen om ook mijn eigen proces te voltooien. Tegelijkertijd komt er eigenlijk ook steeds meer rust in het vertrouwen dat zaken komen als ze komen, dat ik in vrede meebeweeg in de stroom die steeds rijkelijker mijn pad bevloeid.

 

Dus lees ik met plezier nog een keer de Cursus les en luister hoe God tot mij spreekt als ik het ontbijt maak, de schooltassen in pak en mijn werkdag beleef.

 

Ondertussen neemt de Cursus in deze laatste lessen van dit eerste Cursus blok een duik de diepte in. De denkgeest is dan misschien nog niet volledig afgetraind, maar, zo spreekt de Cursus, de training zou voldoende moeten zijn om toch al even door de mist heen te gaan en het licht dat daar achter ligt, te ontmoeten. Hoe een ieder dit ervaart, wordt veelal bepaalt door eigen voorkeuren, verwachtingen of wensen. Maar het gegeven is dat ongeacht het hoe, deze ervaring op iedereen wacht, om hem in zich zelf te ontmoeten.

 

Jouw heiligheid is het antwoord op elke vraag die ooit werd gesteld, nu wordt gesteld, of in de toekomst gesteld zal worden. Jouw heiligheid betekent het einde van schuld, en daarmee van de hel. Jouw heiligheid is de verlossing van de wereld en van jou. Hoe zou jij, aan wie jouw heiligheid toebehoort, er dan van uitgesloten kunnen zijn? God kent geen onheiligheid. Kan het zijn dat Hij Zijn Zoon niet kent?

 

Geloof je dat je schuldig bent, of sta je inmiddels toch al enigszins open voor de gedachte van jouw onschuld en Heiligheid. De Cursus schept geen twijfel in jouw onschuld, maar stelt wel degelijk jouw overtuiging van schuld ter discussie.

 

Diep in jou is alles wat volmaakt is, klaar om door jou heen naar de wereld uit te stralen. Het zal een remedie zijn voor alle verdriet en pijn en angst en verlies, omdat het de denkgeest genezen zal die dacht dat deze dingen werkelijk waren en geleden heeft vanwege zijn trouw hieraan.

 

Voor zover je nog niets wist waar je kijken of zoeken moest voor jouw werkelijkheid, staat het hier nog een luidt en duidelijk. We trekken dus naar binnen toe.

 

God is inderdaad jouw kracht, en wat Hij geeft, is waarlijk gegeven. Dit betekent dat jij het op elk moment en elke plek ontvangen kunt, waar en in welke omstandigheden jij je ook bevindt. Jouw reis door tijd en ruimte is niet willekeurig. Je kunt niet anders dan op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Zo werkt de kracht van God. Zo zijn Zijn gaven.

 

Je bent altijd op de juiste plaats op het juiste moment omdat God in elk moment en op elke plaats aanwezig is. 

 

Los van God kun je niet zien, omdat je los van God niet kunt bestaan. Alles wat je doet, doe je in Hem, want alles wat je denkt, denk je met Zijn Denkgeest. Als visie werkelijk is, en ze is werkelijk in de mate waarin ze het doel van de Heilige Geest deelt, dan kun jij los van God niet zien.

 

Voor zover je nog denkt dat jij hier bent en God daar. Die gedachte klopt dus niet. Er is maar 1 plek om te zijn en dat is in God. Waar denk jij dat je nu bent?

 

Om te kunnen zien moet je beseffen dat licht zich in jou en niet buiten je bevindt. Je ziet niet buiten jezelf, en evenmin bevindt de toerusting om te zien zich buiten jou. Een essentieel onderdeel van deze toerusting is het licht dat zien mogelijk maakt. Het is altijd bij je en maakt onder alle omstandigheden visie mogelijk.

 

Maak niet de vergissing te denken dat de visie komt om het beeld dat je denkt buiten je zelf te zien, te wijzigen. Visie maakt het mogelijk om naar binnen te kijken en biedt zo de mogelijkheid om te zien dat het Licht ook echt al daar aanwezig is.

 

Jij denkt met de Denkgeest van God. Zodoende deel jij jouw gedachten met Hem, zoals Hij de Zijne deelt met jou. Het zijn dezelfde gedachten, omdat ze door dezelfde Denkgeest worden gedacht. Delen is eender of één maken. En de gedachten die jij denkt met de Denkgeest van God verlaten jouw denkgeest niet, want gedachten verlaten niet hun bron. Daarom zijn jouw gedachten in de Denkgeest van God, evenals jij. Ze zijn eveneens in jouw denkgeest, waar Hij is. Zoals jij deel van Zijn Denkgeest bent, zo zijn jouw gedachten deel van Zijn Denkgeest.  

 

Jij bent een gedachte van God en denk nu niet dat God ook maar één van zijn gedachten vergeten kan.

 

God vergeeft niet omdat Hij nooit veroordeeld heeft. En er moet veroordeling zijn voordat vergeving nodig is. Vergeving is de grote noodzaak van deze wereld, maar dat komt omdat ze een wereld van illusies is. Zij die vergeven, bevrijden zichzelf zo van illusies, terwijl zij die nalaten te vergeven, zich daaraan binden. Zoals jij alleen jezelf veroordeelt, zo vergeef jij ook alleen jezelf.

 

Vergeving heeft in de Cursus vaak ook de betekenis van voor uit geven of op geven. Ik geef mijn zelf gevormde persoonlijkheid die ik als mij zelf had aangenomen op en maak zou ruimte in mijn denkgeest, zodat mijn Ware Zelf daar weer verschijnen kan.

 

God is je veiligheid in elke omstandigheid. Zijn Stem spreekt namens Hem in alle situaties en in elk aspect van alle situaties, en zegt je precies wat jou te doen staat om een beroep te doen op Zijn bescherming en Zijn kracht. Er zijn geen uitzonderingen, want God kent geen uitzonderingen. En de Stem die namens Hem spreekt, denkt zoals Hij.

 

Dit besef is van belang. God is altijd bij jou, omdat jij in God bent. Dit beseft maakt het dus mogelijk om altijd en overal in vol vertrouwen God via zijn stem, de Heilige Geest om hulp te vragen.

 

Het idee voor vandaag stelt eenvoudig een feit vast. Het is geen feit voor wie in illusies gelooft, maar illusies zijn geen feiten. In waarheid valt er niets te vrezen. Dit is heel makkelijk in te zien. Maar het is heel moeilijk in te zien voor wie wil dat illusies waar zijn.

 

Wat vreest je nu precies. Heeft alles wat je vreest niet met het lichaam te maken. Zolang jij je daar nog mee identificeert, zal er vrees blijven. Identificeer jij je met waarheid, dan zal je zien dat er geen vrees meer bestaat.

 

Het deel dat luistert naar de Stem namens God is kalm, altijd in rust en volkomen zeker. Het is in werkelijkheid het enige deel dat er is. Het andere deel is een ongebreidelde illusie, uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. Probeer er vandaag niet naar te luisteren. Probeer je met dat deel van je denkgeest te vereenzelvigen waar voor altijd stilheid en vrede heerst. Probeer te horen dat Gods Stem jou liefdevol roept en je eraan herinnert dat jouw Schepper Zijn Zoon niet heeft vergeten. 

 

Kies, voor de werkelijkheid en niet voor illusies. Ze kunnen nog zo werkelijk lijken. Maar worden dat in werkelijkheid niet.

 

Alleen de Liefde van God zal jou in alle omstandigheden beschermen. Ze zal je boven elke beproeving uittillen, en je hoog boven alle vermeende gevaren van deze wereld verheffen tot een sfeer van volmaakte vrede en veiligheid. Ze zal jou voeren naar een denkstaat die door niets bedreigd, door niets verstoord kan worden, en waar niets de eeuwige kalmte van de Zoon van God verbreken kan.

 

Liefde is alom aanwezig. Maar door onze keuze voor de onjuist gerichte denkgeest, zien wij haar niet.

 

Het was rondom deze laatste lessen, dat ik toen ik voor de eerste keer deze Cursus deedt, volledig blokkeerde. Ik las alleen maar God, God, God, God, God,.....

Ondanks een gebrek aan kerkelijke opvoeding bleek er uiteindelijk ook ik mij toch een grote angst voor God te zijn. Eckhart Tolle en Neale Donald Walsch hebben mij op dit punt geholpen om het beeld van God, waaraan deze angst was verbonden, te wijzigen, waardoor ik weer met de lessen verder kon. Niet veel later loste die angst volledig op. Het kan dus prima zijn dat er ook bij jou een grote weerstand naar voren treedt op het moment dat de Cursus je nu steeds met deze lessen uitnodigt om diep naar binnen te reiken en te kijken. Je hoeft niet met deze weerstand te strijden. Laat haar gewoon er zijn, neem haar waar, maar poog je er niet mee te identificeren. Zij is niet van jou even als de angst die aan haar vooraf gaat, jou niet toebehoord.

 

Aan jou behoren alleen de gaven van God.