· 

2017-09 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


Reflectie

Waar het ego eerst al het mogelijke doet om te voorkomen dat de stilte wordt betreden, zal het nadat de student deze stilte eenmaal heeft ontdekt, er alles aan doen om de student weer daarvan weg te leiden.

 

Het ego probeert je zo steeds weer uit je tent te lokken. Wordt deze verlokking herkent, dan wordt het makkelijk om je niet meer mee te laten voeren. Maar soms heeft het even tijd nodig om te zien dat je weer voor een verlokking gevallen bent.

 

Ook ik heb zo nog steeds mijn lessen te leren. Op dit moment worden die mij getoond met mijn werk. Daar ligt nu een vraag om een grote inspanning te leveren en dus ook veel tijd te investeren. Dat vind ik helemaal niet erg, alleen wordt ik wel steeds geconfronteerd met een stem die zegt dat dit niet zo zou moeten zijn. Dat het niet eerlijk is en vooral dat het gezien de staat die ik heb bereikt ook niet meer voor zou mogen komen. Als ik mee ga in deze klachtenstroom dan word ik direct met een innerlijke strijd geconfronteerd, die tevens aanleiding geeft tot grote weerstanden en verkramping.

 

Laat ik deze klachten rusten in de zin dat ik er geen aandacht meer aan schenk, dan kan ik veel werken, veel tijd geven, zonder dat ik hierbij ook maar enig moment, uit de stilte hoef, strijden moet. Natuurlijk helpt het in deze momenten dat ik nog steeds dagelijks tijd neem voor het doen van de lesboek oefeningen. Natuurlijk helpt het als ik daarbij ook, juist in de drukke tijd, tijd neem en reserveer om ook deze drukte even los te laten.

 

Zo zie ik steeds weer dat drukte geen belemmering voor stilte vormt.

Het is slechts weer het ego die dit aangrijpt om mijn stilte te bestrijden.


Herhaling III bevatte de volgende lessen:

 

 91. Wonderen worden gezien in het licht

 92. Wonderen worden gezien in het licht, en licht en kracht zijn één

 93. Er woont licht en vreugde en vrede in mij

 94. Ik ben zoals God mij geschapen heeft

 95. Ik ben één Zelf, verenigd met mijn Schepper

 96. Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf

 97. Ik ben geest

 98. Ik aanvaard mijn rol in Gods verlossingsplan

 99. Verlossing is mijn enige functie hier

100. Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan

101. Gods Wil voor mij is volmaakt geluk

102. Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben

103. God, die Liefde is, is ook geluk

104. Ik zoek slechts wat mij in waarheid toebehoort

105. Gods vrede en vreugde behoren mij toe

106. Laat ik stil zijn en naar de waarheid luisteren

107. De waarheid zal alle misvattingen in mijn denkgeest corrigeren

108. Geven en ontvangen zijn in waarheid één

109. Ik rust in God

110. Ik ben zoals God mij geschapen heeft

 

In deze lessen ligt de nadruk op het ontdekken van ons ware Zelf. Het Zelf dat ons gegeven is door God. Het Zelf dat altijd in ons is, ook al wordt onze ervaring door illusies gevuld en onze denkgeest door de duistere gedachten van het ego gekweld. Hier spreekt ons ware leven tot ons. Het roept ons op om ons onze illusies te vergeven. De stilte te betreden en daar te staan waar God ons weer tot ons Zelf kan verheven.

 

Vergeving is de sleutel tot geluk.

Ik zal ontwaken uit de droom dat ik sterfelijk ben,

feilbaar en vol zonden, en weten:

ik ben de volmaakte Zoon van God.

 

Laat mij weer ontwaken tot mijn leven.

 

Vergeving biedt alles wat ik wens.

Vandaag heb ik dit als waarheid aanvaard.

Vandaag heb ik Gods gaven ontvangen.


Wat een ruimte schenkt deze Cursus ons. Wat een hulp biedt Zij en welk een licht schijnt Zij in deze duisternis. Slechts zelden denk ik nog terug aan de tijden, voordat ik dit licht gevonden had. De Cursus heeft in die zin al mijn noodzaak of verlangen om terug te kijken, vrijwel volledig opgelost. Wat over blijft is nog een stuk verlangen of wens om naar voren te willen kijken. Sporadisch maak ik mij nog wel eens druk over de toekomst. Druk die zich vooral vertoont in de wens te weten hoe dit pad verder loopt. Maar ook op dat punt heeft de Cursus de grote nood voor controle al doen verdwijnen.

 

Niet voor niks wordt ik de laatste tijd met meer regelmaat gewezen op het begrip 'geduld'. Ik durf mij te laten leiden. Dat is de basis van een zekerheid die niet afhankelijk is van enige ontwikkeling. Zo ook stopt hier de bron van dit lijden.

 

Vergeving biedt alles wat ik wens.