· 

2017-21 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


Reflectie

Mijn ervaring met Een cursus in wonderen is een ervaring van innerlijke hereniging.

 

Toen ik voor de eerste keer begon te lezen in de Cursus, was er vrij snel al een stuk in mij dat volmondig JA uit riep. Het lijkt - achteraf bekeken - maar een klein stuk te zijn, dat zich op dat moment volledig over kon geven. Grotere delen bevonden zich nog in het gebied van ongeloof, het gebied van achterdocht en zeker ook het gebied van totale verwerping. Inmiddels als ik intern vraag, bemerk ik al wel een voltallige consensus op de vraag of Een cursus in wonderen mijn pad is. Dat betekent nog niet dat alle stukken al in overgave, in vrede, zijn gekomen. Maar het betekent wel dat de delen van ongeloof, achterdocht en zelf ook het deel van totale verwerping, aanvaarden dat ik dit Cursuspad volbreng.

 

Natuurlijk is er nog steeds wel werk te doen. Mijn vergeving is nog niet compleet, wat mij vooral steeds duidelijk wordt op het moment dat ik mij weer even identificeer met deze 'afgescheiden' delen. Toch groeit het innerlijke besef dat ik met hulp van de Cursus en steeds meer met hulp van Jezus en de Heilige Geest, mijn innerlijke hereniging zal volbrengen.

 

Dat besef geeft vertrouwen en steeds meer geduld.


De lessen van het afgelopen studieblok:

 

277. Laat mij Uw Zoon niet binden door wetten die ik heb gemaakt

 

1. Uw Zoon is vrij, mijn Vader. Laat ik me niet inbeelden dat ik hem gebonden heb door de wetten die ik heb gemaakt om over het lichaam te regeren. Hij is niet onderworpen aan enige wet die ik heb gemaakt en waarmee ik probeer het lichaam tot iets zekerders te maken. Hij wordt niet veranderd door wat veranderlijk is. Hij is geen slaaf van enige wet van de tijd. Hij is zoals U hem geschapen hebt, omdat hij geen andere wet kent dan de wet van de liefde.

 

278. Als ik gebonden ben, is mijn Vader niet vrij

 

2. Vader, ik vraag om niets dan de waarheid. Ik heb veel dwaze gedachten over mijzelf en mijn schepping gehad, en heb een droom van angst in mijn denkgeest gebracht. Vandaag wil ik niet dromen. Ik kies de weg tot U in plaats van waanzin en in plaats van angst. Want de waarheid is veilig en alleen liefde staat vast. 

 

279. De vrijheid van de schepping belooft die van mij

 

2. Ik zal Uw beloften vandaag aanvaarden en daar mijn vertrouwen in stellen. Mijn Vader heeft de Zoon lief die Hij als de Zijne geschapen heeft. Zou U mij de gaven onthouden die U mij geschonken hebt? 

 

280. Welke beperkingen kan ik opleggen aan Gods Zoon?

 

2. Laat me vandaag Uw Zoon eren, want alleen zo vind ik de weg tot U. Vader, ik leg geen beperkingen op aan de Zoon die U liefhebt en zonder beperkingen hebt geschapen. De eer die ik hem geef is de Uwe, en wat van U is behoort ook toe aan mij.

 

7. Wat is de Heilige Geest?

 

1. De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.

 

281. Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten

 

1. Vader, Uw Zoon is volmaakt. Wanneer ik denk dat ik op enigerlei wijze ben gekwetst, komt dat doordat ik ben vergeten wie ik ben en dat ik ben zoals U mij hebt geschapen. Uw Gedachten kunnen mij alleen geluk brengen. Als ik ooit bedroefd, gekwetst of ziek ben, ben ik vergeten wat U denkt en heb ik mijn nietige, nietsbeduidende ideeën op de plaats gezet waar Uw Gedachten thuishoren en waar ze zijn. Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten. De Gedachten die ik samen met U denk kunnen alleen maar zegenen. Alleen de Gedachten die ik samen met U denk zijn waar.

 

282. Ik zal vandaag niet bang voor liefde zijn

 

2. Vader, Uw Naam is Liefde en de mijne is dat ook. Dit is de waarheid. En kan de waarheid worden veranderd alleen maar door haar een andere naam te geven? De naam angst is gewoonweg een vergissing. Laat me vandaag niet bang voor de waarheid zijn. 

 

283. Mijn ware Identiteit woont in U

 

1. Vader, ik heb een beeld van mezelf gemaakt en dat noem ik de Zoon van God. Toch is de schepping zoals ze altijd is geweest, want Uw schepping is onveranderlijk. Laat me geen afgoden aanbidden. Ik ben degene van wie mijn Vader houdt. Mijn heiligheid blijft het licht van de Hemel en de Liefde van God. Is niet datgene veilig wat door U wordt bemind? Is niet het licht van de Hemel oneindig? Is niet Uw Zoon mijn ware Identiteit, wanneer al-wat is door U geschapen werd?

 

284. Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen

 

2. Vader, wat U gegeven hebt kan geen pijn doen, dus verdriet en pijn moeten wel onmogelijk zijn. Laat me vandaag niet nalaten U te vertrouwen, en alleen het vreugdevolle aanvaarden als Uw gaven, alleen het vreugdevolle aanvaarden als de waarheid. 

 

285. Mijn heiligheid straalt vandaag helder en klaar

 

2. Vader, mijn heiligheid is de Uwe. Laat ik me daarin verheugen en door middel van vergeving mijn innerlijke gezondheid hervinden. Uw Zoon is nog steeds zoals U hem hebt geschapen. Mijn heiligheid is deel van mij alsook van U. En wat is in staat om Heiligheid Zelf te veranderen? 

 

286. De stilte van de Hemel omhult vandaag mijn hart

 

1. Vader, wat een stilte vandaag! Wat vallen alle dingen rustig op hun plaats! Dit is de dag die als het tijdstip werd gekozen waarop ik de les begrijpen ga dat het niet nodig is dat ik iets doe. In U is iedere keuze al gemaakt. In U is ieder conflict opgelost. In U is alles wat ik hoop te vinden al gegeven aan mij. Uw vrede is de mijne. Mijn hart is vredig en mijn denkgeest in rust. Uw Liefde is de Hemel en Uw Liefde is de mijne.

 

287. Mijn doel bent U, mijn Vader. U alleen

 

2. Mijn doel bent U, mijn Vader. Wat anders zou ik mij kunnen wensen dan U? Welke andere weg zou ik kunnen wensen te gaan dan die welke leidt naar U? En wat anders dan de herinnering van U zou voor mij het eind kunnen aanduiden van dromen en vruchteloze surrogaten voor de waarheid? U bent mijn enig doel. Uw Zoon wil zijn zoals U hem hebt geschapen. Op welke andere manier dan deze zou ik kunnen verwachten mijn Zelf te herkennen en één te zijn met mijn Identiteit? 

 

288. Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten

 

1. Dit is de gedachte die me naar U leidt en tot mijn einddoel voert. Zonder mijn broeder kan ik niet komen tot U. En om mijn Bron te kennen moet ik eerst begrijpen wat U als één met mij geschapen hebt. Het is de hand van mijn broeder die me naar U leidt. Zijn zonden liggen in het verleden samen met die van mij, en ik ben verlost want het verleden is voorbij. Laat me dat niet koesteren in mijn hart of ik zal de weg die naar U voert verliezen. Mijn broeder is mijn verlosser. Laat me de verlosser die U me gegeven hebt niet aanvallen. Maar laat me hem eren die Uw Naam draagt, en me zo herinneren dat Die ook de mijne is.

 

 

289. Het verleden is voorbij. Het kan mij niet raken

 

2. Vader, laat me niet naar een verleden kijken dat er niet is. Want U hebt me Uw eigen vervanging aangeboden, in een wereld in het nu die door het verleden onaangetast en vrij van zonde is gelaten. Hier komt een eind aan schuld. En hier word ik voorbereid op Uw laatste stap. Moet ik dan van U verlangen dat U nog langer wacht voordat Uw Zoon de lieflijkheid vindt die U als het eind van al zijn dromen en al zijn pijn hebt beschikt?  

 

290. Mijn geluk nú is al wat ik zie

 

2. Met dit besluit kom ik tot U en vraag Uw kracht om me vandaag te steunen, terwijl ik er louter naar streef Uw Wil te doen. U zult mij zeker horen, Vader. Wat ik vraag hebt U me al gegeven. En ik ben er zeker van dat ik vandaag mijn geluk zal zien.


Nu we op uitnodiging van de Cursus, de Christus, ons ware Zelf hebben bezocht, legt de Cursus in het blok Wat is de Heilige Geest?, de nadruk op de hulp die God ons heeft gegeven om weer tot ons ware Zelf te komen. Met de hulp van de Heilige Geest worden dromen ingeruild voor waarheid en wordt een zicht verkregen op de werkelijke wereld, die nu reeds aanwezig is, maar in onze dromen verborgen blijft.

 

Mijn ervaring heeft mij geleerd dat de Heilige Geest creatief is in de wijze waarop hij ons zijn hulp aanbiedt. Ik heb zijn hulp al menig maal herkent in mijn huisdieren, in films, in boeken en natuurlijk ook in onverwachte situaties die zich steeds weer voor doen. Ik kan alleen maar glimlachen als ik opeens in mijn ervaring, het werk van de Heilige Geest herken. Soms, moet ik onderkennen, smaken sommige ervaringen wel iets zuur, maar steeds vaker verdwijnt die zuurheid snel in een grote schater lach.

Wel wordt hiervoor een vorm van ongebondenheid gevraagd en een beginnend besef dat je alleen illusies kan verliezen.

 

Gelukkig biedt de Cursus hiervoor in het komende studieblok voldoende oefening.

Want het wordt nu tijd om de werkelijke wereld te gaan ontdekken.