· 

2017-25 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


MIC Ontmoetingszondag 3 december 2017

Peter Winteraeken -  Les 138 De Hemel is de beslissing die ik moet nemen

Peter 7187webversie

 

Willen we niet allemaal de Hemel op aarde ervaren? Niet alleen nu in de Adventstijd maar Altijd? Een vraag blijft over: hoe dan? Gelukkig is daar Een cursus in wonderen! De Cursus herinnert ons er keer op keer aan dat we elk moment van de dag opnieuw kunnen kiezen. Dit vermogen kunnen we niet verliezen. Vanmiddag gaan we samen na welke keuzes ons ongelukkig maken en welke gelukkig. En zien we samen in dat er in werkelijkheid maar één keuze te maken valt: De Hemel is de beslissing die ik moet nemen. Ik neem die nu, en zal niet van gedachten veranderen, want het is het enige wat ik verlang.

(WdI.138.12:5-6)


Reflectie

De Hemel is de beslissing die ik moet nemen. Zo ook is het mijn beslissing om op zondag aanwezig te zijn bij de lezing van Peter Winteraeken. Peter biedt in ongedwongen sfeer enkele oefeningen. Meteen al bij de start schiet het ego in de weer. Want op verzoek van Peter stel ik mij zelf voor met mijn naam om daarna te zeggen wie mijn vader en moeder zijn. Ik wil dat niet meer zeggen, want het is allemaal toch niet echt, zeggen mijn gedachten. Typisch denk ik bij mijzelf, terwijl ik wel gewoon de oefening doe en merk dat het uiteindelijk volledig neutraal en ook wel hart verwarmend voelt. Het ego heeft duidelijk nog wel wat trucs en heeft dus duidelijk ook nog niet zijn hoop opgegeven om mij nog een keer te vangen.

 

Ik deel mijn ervaring in de groep en hoor dat deze truc door het ego bij meer aanwezigen werd toegepast. Daarna oefenen wij verder en vind ik vooral hulp in de oefening waarin mijn oefenpartner aan mij moet vragen. Wat wil jij niet dat een ander van jou denkt? Als de vraag wordt gesteld wacht ik tot er een antwoord komt. Dat blijkt te zijn dat ik niet wil dat de ander denkt dat ik het antwoord niet weet. Niet wetende nog wat dit antwoord precies betekent, spreek ik de woorden toch maar gewoon uit. Meteen voel ik een reflectie in mijn lichaam in de vorm van een donkere plek in mijn centrum. De kracht van samen oefenen en vooral ook het belang van het uitspreken van gedachten wordt hier weer duidelijk. Op het moment dat ik de gedachten uitspreek en zo buiten mij zet, komt er ruimte en daardoor ook en mogelijkheid om naar die gedachten te kijken. De Heilige Geest staat gelukkig ook altijd klaar om vervolgens samen met mij te kijken.

 

Het antwoord niet weten is ook wel een ding. Altijd als iemand bij mij komt met een vraag of verzoek probeer ik te antwoorden en te helpen. Als mij dat niet lukt dan blijf ik vaak zitten met een gevoel van schuld of beeld dat ik tekort schiet. Later, als ik weer verder lees in het boek van Margot Krikhaar, zie ik nog eens duidelijk, hoe dicht deze angst ligt bij de bedachte afscheiding. Die gedachte heeft tot dit alles geleid en het lukt mij maar niet om dit zelf op te lossen. Wat ben ik toch blij met Een Cursus in wonderen. Zonder haar hulp was ik zeker nog steeds flink aan het worstelen. Nu verandert mijn worsteling steeds in het onderzoek, samen met de Heilige Geest, naar de bron van mijn klachten.


Wij ronden de lessen bij de vraag Wat is het ego? af en starten met de lessen bij de vraag Wat is een wonder?

 

De lessen van het afgelopen studieblok:

 

333. Vergeving beëindigt hier de droom van conflict

 

2. Vader, vergeving is het licht dat U gekozen hebt om alle conflict en twijfel weg te schijnen en om het pad te verlichten van onze terugkeer naar U. Geen ander licht dan dit kan een eind maken aan onze boze droom. Geen ander licht dan dit kan de wereld verlossen. Want dit alleen zal nooit en in geen enkel opzicht falen, omdat het Uw gave is aan Uw geliefde Zoon.

 

334. Vandaag maak ik aanspraak op de gaven van vergeving

 

2. Ik zoek alleen het eeuwige. Want Uw Zoon kan met niets minder dan dat tevreden zijn. Wat anders kan daarom zijn vertroosting zijn dan datgene wat U zijn verbijsterde denkgeest en angstig hart aanbiedt, om hem zekerheid te geven en vrede te brengen? Vandaag wil ik mijn broeder zonder zonde zien. Dit is Uw Wil voor mij, want zo zal ik mijn eigen zondeloosheid zien.

 

335. Ik kies ervoor mijn broeders zondeloosheid te zien

 

2. Wat anders zou de herinnering van U bij mij kunnen terugbrengen dan het zien van mijn broeders zondeloosheid? Zijn heiligheid herinnert mij eraan dat hij als één met mij en zoals ik geschapen werd. In hem vind ik mijn Zelf, en in Uw Zoon vind ik ook de herinnering van U.

 

336. Vergeving laat me weten dat denkgeesten verbonden zijn

 

2. Moge vergeving in stilte mijn dromen van afscheiding en zonde wegwissen. Vader, laat me dan naar binnen kijken en ontdekken dat U Uw belofte omtrent mijn zondeloosheid gehouden hebt; dat Uw Woord onveranderd blijft in mijn denkgeest, en Uw Liefde nog altijd woont in mijn hart.

 

337. Mijn zondeloosheid beschermt me tegen alle kwaad

 

2. U, die mij in zondeloosheid geschapen hebt, vergist Zich niet omtrent wat ik ben. Ik vergiste me toen ik dacht dat ik zondigde, maar ik aanvaard de Verzoening voor mezelf. Vader, mijn droom is nu ten einde. Amen.

 

338. Ik ondervind uitsluitend de gevolgen van mijn gedachten

 

2. Uw plan is feilloos, Vader, – alleen het Uwe. Alle andere plannen zullen falen. En ik zal gedachten hebben die me bang maken, tot ik inzie dat U mij de enige Gedachte gegeven hebt die me naar verlossing leidt. Alleen de mijne zullen falen en me nergens heen leiden. Maar de Gedachte die U mij gaf, belooft mij naar huis te leiden, omdat ze Uw belofte aan Uw Zoon bevat.

 

339. Ik zal ontvangen wat ik maar vraag

 

2. Vader, dit is Uw dag. Het is een dag waarop ik niets op mezelf wil doen, maar Uw Stem wil horen bij al wat ik doe; en waarop ik alleen vraag om wat U me biedt, en alleen de Gedachten accepteer die U met mij deelt.

 

340. Vandaag kan ik vrij van lijden zijn

 

1. Vader, ik dank U voor vandaag en voor de vrijheid die deze dag zeker brengen zal. Deze dag is heilig, want vandaag zal Uw Zoon worden verlost. Zijn lijden is voorbij. Want hij zal Uw Stem horen die hem wijst hoe hij door vergeving de visie van Christus vinden kan, en voorgoed van alle lijden vrij kan zijn. Dank U voor vandaag, mijn Vader. Ik werd in deze wereld geboren enkel om deze dag te bereiken, en wat die aan vreugde en vrijheid bevat voor Uw heilige Zoon en voor de wereld die hij gemaakt heeft, die vandaag samen met hem wordt verlost.

 

13. Wat is een wonder?

 

1. Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer naar tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.

 

341. Ik kan slechts mijn eigen zondeloosheid aanvallen, en alleen die is het die mij geborgen houdt

 

1. Vader, Uw Zoon is heilig. Ik ben hem, degene tegen wie U glimlacht met zo’n dierbare, diepe en stille liefde en tederheid dat het universum naar U teruglacht en Uw Heiligheid deelt. Hoe zuiver, hoe veilig, en hoe heilig zijn wij dan, die in Uw Glimlach toeven, terwijl al Uw Liefde ons geschonken is, en wij als één met U leven in volkomen broederschap en Vaderschap, in zo’n volmaakte zondeloosheid dat de Heer der Zondeloosheid ons als Zijn Zoon ziet, een universum van Gedachte dat Hem compleet maakt.

 

342. Ik laat op alles vergeving rusten, want zo wordt vergeving mij geschonken.

 

1. Ik dank U, Vader, voor Uw plan mij te verlossen uit de hel die ik heb gemaakt. Hij is niet werkelijk. En U hebt mij het middel verschaft om zijn onwerkelijkheid aan mij te bewijzen. De sleutel ligt in mijn hand, en ik heb de deur bereikt waarachter het eind van dromen ligt. Ik sta voor de Hemelpoort, en vraag me af of ik naar binnen zal gaan om thuis te zijn. Laat ik vandaag niet opnieuw dralen. Laat me alles vergeven en laat de schepping zijn zoals U haar wilt en zoals ze is. Laat ik me herinneren dat ik Uw Zoon ben, en als ik deze deur uiteindelijk open, laat me dan in het schitterende licht van de waarheid alle illusies vergeten, terwijl de herinnering van U tot mij terugkeert.

 

343. Er wordt van mij geen offer gevraagd om Gods genade en vrede te vinden

 

1. Het einde van lijden kan geen verlies zijn. De gave van alles kan alleen maar winst zijn. U geeft alleen. U neemt nooit weg. En U hebt mij geschapen om zoals U te zijn, dus offeren wordt voor mij even onmogelijk als voor U. Ook ik moet geven. En zo wordt alles mij voor eeuwig en altijd gegeven. Zoals ik werd geschapen, zo blijf ik. Uw Zoon kan geen offer brengen, want hij moet compleet zijn, omdat hij de functie heeft U compleet te maken. Ik ben compleet omdat ik Uw Zoon ben. Ik kan niet verliezen, want ik kan alleen maar geven, en alles hoort mij toe, in alle eeuwigheid.

 

344. Vandaag leer ik de wet van de liefde: wat ik mijn broeder geef is mijn gave aan mij

 

1. Dit is Uw wet, Vader, niet die van mij. Ik heb niet begrepen wat geven betekent en dacht te moeten bewaren wat ik voor mijzelf alleen verlangde. En toen ik naar de schat keek die ik meende te bezitten, vond ik een lege plek waar nooit iets was, of is, of zijn zal. Wie kan een droom delen? En wat kan een illusie mij bieden? Maar hij die ik vergeef, zal mij geschenken geven die de waarde van alles op aarde te boven gaan. Laat mijn vergeven broeders mijn schatkamer vullen met hemelse rijkdommen, de enige die werkelijk zijn. Zo wordt de wet van de liefde vervuld. En zo staat Uw Zoon op en keert hij naar U terug.

 

345. Vandaag bied ik niets dan wonderen aan, want ik wil graag dat ze to mij terugkeren

 

1. Vader, een wonder weerspiegelt Uw geschenken aan mij, Uw Zoon. En elk wonder dat ik schenk komt bij me terug en herinnert me eraan dat de wet van de liefde universeel is. Zelfs hier neemt die een vorm aan die herkend en in werking gezien kan worden. De wonderen die ik schenk worden precies in die vorm teruggegeven die ik nodig heb om me te helpen met de problemen die ik zie. Vader, in de Hemel is het anders, want daar zijn geen behoeften. Maar hier op aarde staat het wonder dichter bij Uw gaven dan enig ander geschenk dat ik geven kan. Laat me dan vandaag alleen dit geschenk geven dat, geboren uit ware vergeving, de weg verlicht die ik afleggen moet om me U te herinneren.

 

346. Vandaag omhult Gods vrede mij, en vergeet ik alles, behalve Zijn Liefde

 

1. Vader, vandaag ontwaak ik met wonderen die mijn waarneming van alles corrigeren. En zo begint de dag die ik met U deel zoals ik de eeuwigheid zal delen, want de tijd heeft vandaag een stap opzij gedaan. Ik zoek geen zaken die tot de tijd behoren en dus zal ik daar niet naar kijken. Wat ik vandaag zoek, overstijgt alle wetten van de tijd en alle zaken die in de tijd worden waargenomen. Ik wil alles vergeten behalve Uw Liefde. Ik wil in U verblijven en geen andere wetten kennen dan Uw liefdeswet. En ik wil de vrede vinden die U voor Uw Zoon geschapen hebt, en al het dwaze speelgoed dat ik gemaakt heb vergeten, terwijl ik Uw glorie en de mijne aanschouw.


Toen ik de eerste keer de lessen van het werkboek deed en uit kwam bij de vragen die centraal staan in het tweede deel, was ik toch enig zins teleurgesteld. Ik vond de vragen zeker relevant, maar merkte vervolgens op dat de daarop volgende lessen, geen direct en duidelijk antwoord geven. Ik kon toen nog niet begrijpen hoe precies en vooral ook subtiel de Cursus zijn student hierin leidt. Uiteindelijk is het ook niet de bedoeling dat de Cursus de precieze antwoorden geeft, maar juist dat hij de student uitnodigt tot verdieping en onderzoek. De student zoekt niet zozeer antwoorden, maar wel zijn ware Zelf. Die verschijnt in deze verdieping en dit onderzoek dat juist wordt aangespoord door de bereidwilligheid van de student om tot de antwoorden te reiken.