· 

2018-02 ECIW studiegroep reflectie
De Cursus in een training van de denkgeest. Het is dit trainingsaspect dat bij de eerste lessen uit het werkboek, geleidelijk aan wordt geïntroduceerd. Je begint de dag met de les en sluit die dag daarmee ook af. Met een beetje geluk ben je ook gedurende de dag nog enige keren tot de les terug gekeerd. De frequentie waarmee de les verzoekt dat je dit doet, wordt langzaam opgevoerd en zo ook aangeleerd. Elke keer dat je zo op een dag de les doet, maken je bewust de keuze voor de Heilige Geest in plaats van het ego. Elke keer dat je zo een oefenmoment overslaat of vergeet, vertelt de Cursus je dat jij daarmee niets verkeerd doet. Zij biedt je hier juist de eerste mogelijkheid om te oefenen met vergeven.

 

De mildheid van de Cursus weerspiegelt hier de liefde van God. Het eerste waar de Cursus menig student zo dan ook mee confronteert, is de veelal aangeleerde overtuiging dat God iemand is die je zou moeten vrezen. De Cursus vraagt je hier om deze overtuiging te vergeven.


Werkboek lessen

Betekenis wordt eerst ontkrachtigd, om daarna als waarheid te worden gezien. God gaf ons onze betekenis. Alle betekenis die wij zelf hebben bedacht, betekent daarom niets. Pas als we de betekenis die wij aan alles geven durven te vergeven, herkrijgen wij het vermogen om ware betekenis te zien. De Cursus geeft ons hiertoe inzicht in de aanleiding van ons eigen zien. Die wordt door wraak gedreven. Maar wie durft te onderkennen dat dit haar werkelijke aanleiding is. Vergeving wordt daarom in de laatste lessen van dit studieblok geïntroduceerd in de vorm van op geven. Uiteindelijk start vergeving daar ook mee. Pas als in ons de bereidheid groeit om onze verdediging en blokkades niet meer te willen behouden, pas dan verlenen wij de Heilige Geest de toestemming om ons te komen helpen en om zo zijn werk voor ons te kunnen doen.


Les 22 introduceert voor ons de volgende gedachte:

 

2. Aan deze barbaarse fantasie wil je nu juist ontsnappen. Is het geen verheugend nieuws te horen dat het geen werkelijkheid is? Is het geen blije ontdekking te bemerken dat je ontsnappen kunt? Jij hebt zelf gemaakt wat je wilt vernietigen: alles wat je haat en wilt aanvallen en doden. Al wat jou angst inboezemt, bestaat niet.

 

Les 23 voegt daaraan toe:

 

4. Je ziet de wereld die jij gemaakt hebt, maar je ziet jezelf niet als de maker van het beeld. Je kunt niet van de wereld worden verlost, maar je kunt wel aan haar oorzaak ontsnappen. Dit is de betekenis van verlossing, want waar blijft de wereld die jij ziet als haar oorzaak is verdwenen? Visie heeft voor alles wat jij nu meent te zien al een vervanging gereed. Lieflijkheid kan jouw beelden verlichten en ze zo transformeren dat je ze zult liefhebben, ook al werden ze gemaakt uit haat. Want je zult ze niet alleen maken.

 

Dit vraagt ons wel tot het aanvaarden van onze eigen verantwoordelijkheid. Want om te worden verlost van al onze wraakzuchtige gedachten, zullen wij moeten aanvaarden dat het allemaal in ons zelf ligt en speelt. Wie dit aanvaard heeft geen vingers mee nodig om mee te wijzen. Wie dit aanvaard projecteert ook niks meer naar buiten. Wie dit aanvaard wordt verlost omdat hij niet meer kijkt naar de gevolgen maar alleen nog maar oog heeft voor de bron. Binnen vinden wij de oorzaak van alle strijd en lijden. Maar eenmaal ontdekt geeft deze ontdekking ook meteen wel iets te doen. Want nu aanvaarden wij onze taak om naar de oorzaak te gaan kijken. Alle blokkades te bezien die dienst doen als haar verdediging. Gelukkig hoeven wij dit werk echt niet alleen te doen. De Heilige Geest staat klaar met raad en daad om ons te begeleiden en te onderwijzen. Uiteindelijk zal blijken dat wij ook slechts hoeven toe te zien. Maar voor dat blijkt zullen wij eerst wel gebruik moeten maken van alle oefening.

 

Het is goed om daarbij het volgende te overdenken. Waar de Cursus spreekt over het gegeven dat wij in staat zijn om de stem van de Heilige Geest te horen, geven vele studenten vaak de moed op, omdat dat steeds nog niet lukt. Toch besef ik elke keer als ik het tekstboek lees en elke ochtend als ik weer begin met lezen van een nieuwe les, dat ik daadwerkelijke steeds de Heilige Geest hoor spreken. Hij doet dat als ik in stilte zijn woorden lees.