· 

Gary R. Renard - The Lifetimes When Jesus and Buddha Knew Each Other


The Lifetimes When Jesus and Buddha Knew Each Other

 

A History of Mighty Companions

 

14 november 2017

Gary R. RenardEnige tijd terug las ik De Liefde is niemand vergeten (Love Has Forgotten No One) van Gary R. Renard. Al hoewel ik wist dat dit het derde boek was van Gary, was het op dat moment het enige boek van hem dat ik via Apple iBooks kon kopen. Het boek was op zich zelf vermakelijk om te lezen en legde steeds duidelijk een link met Een cursus in wonderen om zo concepten van de Cursus uit te diepen. Toch groeide in mij enige weerstand voor dit boek, en zo voor Gary, omdat dit boek ook vele ervaringen van Gary laat zien, die in mijn ogen, ver voorbij gaan aan hetgeen waar Een cursus in wonderen, voor staat.

 

Toch bleef Gary aan mij trekken en zo leende en las ik afgelopen jaar uit de Miracles in Contact bibliotheek achtereenvolgens De verdwijning van het universum en Jouw onsterfelijke werkelijkheid. Het derde boek De Liefde is niemand vergeten, viel nu meer op zijn plaats, omdat het niet los kan worden gelezen van de eerste twee delen uit deze trilogie. De verdwijning van het universum bekleed daarin een voorname plaats en introduceert niet alleen Gary zelf, maar ook al zijn lezers met Een cursus in wonderen. Toch bleef ik weerstand ervaren tegen de - in mijn ogen - soms afdwalende vragen en ervaringen, waar Gary over schrijft.

 

Het lezen van het nieuwe boek van Gary, The Lifetimes When Jesus and Buddha Knew Each Other, dat vorig jaar november werd uitgegeven, stond daardoor niet meteen boven aan mijn leeslijst. Maar goed, zoals zo vaak merk ik dat boeken die voor mij behulpzaam (kunnen) zijn met enige regelmaat op mijn pad verschijnen. Toen dat nu ook weer gebeurde en dan ook nog met de mogelijkheid om het boek via Apple iBooks voor 1,49 Euro te kopen, dacht ik, kom vooruit. Zo las ik dus met enig voorbehoud de afgelopen dagen dit nieuwe boek van Gary R. Renard.


In de introductie schrijft Gary dat dit nieuwe boek niet moet worden gezien als deel van de De Verdwijning van het universum trilogie. Dit boek kan als zodanig dus los worden gelezen van de drie voorgaande boeken van Gary.

 

In dit boek ontvangt Gary van zijn twee verlichte meesters een beschrijving van verschillende levens waarin Jezus en Boeddha samen waren. Aan de hand van deze levensverhalen, beschrijft dit boek de ontwikkeling van de duale levensvisie tot aan de puur non-duale levensvisie. Daarbij wordt aangegeven dat Een cursus in wonderen een versie van deze puur non-duale levensvisie is. De verhalen laten zien hoe Jezus en Boeddha zich - over verschillende levens heen - deze puur non-duale levensvisie eigen maken en hoe dit uiteindelijk leidt tot hun beider verlichting in het verhaal waarin Jezus hier op aarde is.

 

Op vele punten in dit boek wordt steeds de verbinding gelegd met delen uit Een cursus in wonderen. Als zodanig biedt dit boek inzicht waarom Een cursus in wonderen zo krachtig is, maar tegelijkertijd ook voor velen, zo moeilijk te vatten.

Daar gaat dit boek na het delen van de levensverhalen van Jezus en Boeddha ook verder op in. Het beschrijft luid en duidelijk dat verlichting zonder de door de Cursus beschreven vergeving, niet kan worden gerealiseerd. Als zodanig benadrukt dit boek nog eens goed dat de student van Een cursus in wonderen toch echt alle stappen die de Cursus voor legt zal moeten zetten, om te reiken tot haar doel.

 

Enige hoop verschijnt er dan toch aan het einde van dit boek. Hier doorbreken de verlichte meesters van Gary het lineaire tijdsbegrip. Want al hoewel Gary hier spreekt met een toekomstige reïncarnatie die in haar leven verlichting vindt, wordt hier nu beschreven dat Gary voor zijn verlichting niet op dit toekomstige leven hoeft te wachten. Ook in dit leven is het voor Gary al mogelijk om verlichting te bereiken.


Mijn nog aanwezige weerstand tegen het lezen van dit boek van Gary, wordt in het begin vrijwel volledig weggenomen. Op het moment dat in dit boek de twee verlichte meesters worden benoemd, worden zij niet geïntroduceerd als toekomstige reïncarnaties, maar als manifestaties van de Heilige Geest. Daarbij wordt ook door Gary beschreven dat de Heilige Geest zich in vele vormen kan vertonen, maar dat dit vooral wordt bepaald door waar de student zelf voor open staat. Een gegeven waar ik mij volledig in herken en in kan vinden.

 

Het boek vervolgt hierna met een beschrijving van Een cursus in wonderen, zoals ik die nog nergens anders heb gezien. Gary's toelichting is krachtig en tegelijkertijd voorzien van een eenvoud die in mijn ogen Een cursus in wonderen voor iedereen toegankelijk maakt. Of het door mijn eigen ontwikkeling komt, of juist door deze krachtige opening van dit boek, weet ik niet. Wel weet ik - waar ik vooral veel weerstand zou verwachten bij het lezen van de verhalen over alle levens van Jezus en Boeddha - ik vrijwel direct voorbij de vorm, naar de werkelijke inhoud kan kijken. Zodoende raak ik niet gevangen door een innerlijke strijd over de juistheid en oprechtheid van de besproken verhalen, maar krijg ik juist in inhoud een weerspiegeling van de waarde van Een cursus in wonderen, die voor mij nu ook al enige jaren van grote waarde is.

 

Dat dit boek vervolgens duidelijk aangeeft dat elke student toch echt de door de Cursus voorgeschreven vergeving zal moeten volbrengen om te komen tot haar doel, vormt voor mij eigenlijk meer een bevestiging. Het is daarnaast behulpzaam dat Gary in dit boek - meer nog dan in alle anderen - zicht geeft op zijn eigen ontwikkel pad en op veel punten ook zijn praktische ervaring en invulling toont van lessen van het werkboek. Als zodanig is dit boek zowel behulpzaam als ook bekrachtigend.

 

De afsluiting waarin het lineaire tijdsbegrip wordt doorbroken om zo te laten zijn hoe verlossing in elk moment mogelijk is,  geeft mij zelf een bevestiging. Het geeft duidelijk aan dat wat ik al voor mogelijk hield - verlossing in dit leven - ook echt kan. Dit boek is in mijn ogen dan ook vooral bedoelt voor studenten die al voorbij de vorm willen gaan en met de gedachte rondlopen dat dit leven ook echt hun laatste leven is.

 

Ronald van Gigch


De Nederlandstalige versie van dit boek kan worden besteld bij Inner Peace Publications.

 

Inner Peace Publications