· 

D. Patrick Miller - Living with Miracles


Living with Miracles

 

A common-sense guide to A Course in Miracles

 

12 mei 2011

D. Patrick MillerToen ik op zoek ging naar de digitale versie van het boek 'Het verhaal achter Een cursus in wonderen', vond ik niet alleen de bijgewerkte versie van dit boek, maar ook nog meer boeken van de schrijver D. Patrick Miller. Het boek dat mij daarbij direct ook aansprak was 'Living with Miracles'. Dat dit boek een zogenaamde gezond verstand gids is voor de Cursus student, gaf de doorslag, omdat de Cursus natuurlijk ons gezonde verstand graag wil bereiken, maar haar opzet en taalgebruik ons vaak toch nog eerder brengt in een gebied van grote verwarring.

 

Natuurlijk betreft dit slechts de verwarring van ons ego die, misschien wel voor het eerst, met de waarheid wordt geconfronteerd en zich daardoor toch wel ernstig bedreigd voelt. Maar wij als student en lezer worden daardoor ook met dit gevoel van verwarring en bedreiging geconfronteerd. Voor vele studenten geven deze gevoelens - vooral in het begin - vaak toch aanleiding om dit Cursus pad weer snel te verlaten.

 

Dit boek biedt voor al deze gevoelens, groot begrip. Zo stelt het de student in staat om met gezond verstand naar alle verwarring die op het Cursus pad opduikt, te kijken en om te gaan. In die zin biedt dit boek hulp aan alle studenten, ongeacht de plek waarop zij zich bevinden in hun ontwikkeling.


Het doel van dit boek is - zoals D.Patrick het zelf in zijn inleiding omschrijft - Cursus studenten, ongeacht hun niveau van ervaring en inclusief beginners, te helpen om met iets meer gemak, begrip te krijgen van enkele van de mysteries van de Cursus, haar haarspeld bochten en haar uitdagingen om het ego los te laten.

 

Om dit doel te bereiken bouwt dit boek in inhoud op vanuit de basis naar de grote gedachten, het intensieve leerwerk en de uiteindelijke resultaten. Daarbij komen enkele Cursus leraren, zoals Nouk Sanchez en David Hoffmeister aan het woord, delen andere Cursus studenten hun ervaringen en krijgen wij ook veel inzicht in de ervaringen van D. Patrick Miller zelf. Hij heeft nu inmiddels 25 jaar ervaring met Een cursus in wonderen. In zijn bescheidenheid claimt hij geen meesterschap, maar zijn ervaringen tonen wel dat hij op zijn pad van leren en ontwikkeling al menig misvatting of struikelblok heeft weten te passeren.

 

Dat het eerste deel van dit boek moeite heeft om mijn aandacht vast te houden, is hopelijk een teken voor mijn eigen voortgang op dit Cursus pad. Want ik zie hierin veel waarde voor de beginnende student die mogelijk nog worstelt met de vraag of hij of zij de Cursus wel kan vertrouwen als middel voor zijn of haar leerproces. Ik heb als zodanig de Cursus al volledig omarmt als het door God aan mij gewezen pad. Wel krijg ik daarop nog te maken met gedachten van eindeloosheid en onbereikbaarheid.

 

Met dat gegeven komt dit boek voor mij tot leven bij deel III waar in wordt gegaan op de bereidheid voor een lange adem en ook ruimte wordt geboden voor het af en toe nemen van een Cursus pauze. In die momenten ligt toch vooral het ego nog op de loer en het helpt als je dan mag lezen en zo ook horen mag dat menig Cursus student af en toe de noodzaak heeft of voelt om even stil te blijven staan. Ik herken die momenten inmiddels ook als noodzakelijke intervallen, waarin vooral wordt terug gekeken om het geleerde op een dieper niveau te integreren.

 

Deel IV van dit boekt biedt een welkom vergezicht. Hierin laat D. Patrick zien welke verandering de Cursus heeft gebracht in zijn leven. Dat hij daarbij benadrukt dat de Cursus toch echt is bedoelt om te ontwaken en niet om te zorgen voor een leukere droom, laat mij zien dat D. Patrick ook werkelijk inzicht heeft gekregen in het doel van Een cursus in wonderen.

 


 

Een cursus in wonderen richt zich op het verkrijgen van een universele ervaring. Het zijn dan ook onze ervaringen die de inhoud van de Cursus echt tot leven brengen. Inmiddels heb ik geleerd dat dit tot leven brengen niet alleen gebeurd met mijn 'directe' ervaringen, maar ook met ervaringen die ik krijg als ik over ervaringen van anderen lees. Hierin spreekt duidelijk het gegeven dat wij één denkgeest delen.

 

Als zodanig mogen wij dankbaar zijn voor iedere broeder die een wonder ontvangt, want hij ontvangt dit voor ons allen. Dat wij dit niet 'direct' ervaren is een direct gevolg van onze staat van zijn, die nog niet volledig is verlost van onze niet-vergevende gedachten. Dat betekent echter niet dat wij ons zelf moeten veroordelen en als straf ons het vermogen moeten ontzeggen om op een 'indirecte' wijze - met het lezen van dit soort boeken - deze reeds ontvangen wonderen, ook zelf te ontvangen.

 

Dit boek laat mij daarom vooral ook zien dat ik mijn eigen leerproces vaak nog moeilijker maak, dan dat het werkelijk is. Ja, ik vraag wel dagelijks om de hulp van de Heilige Geest, maar ik sta niet altijd toe dat die hulp wordt geboden in de vorm van het lezen of horen van de ervaringen van anderen. Mijn ervaring met het lezen van dit boek maakt dat ik nog meer voor deze blokkade van mijn ego ga waken.

 

Als er iets is dat ik nu met het lezen van dit boek vergeef, dan is het wel de gedachte dat het pad van de Cursus eindeloos is. Ik sta nog meer open voor het beeld dat het doel van de Cursus niet in één stap wordt bereikt. Tegelijkertijd besef ik mij daarbij dat ik met elke stap die ik in de richting van het doel zet, een deel van het doel bereik. Het doel van de Cursus in nu eenmaal niet een plek, maar ligt besloten in de keuze die wij voor elke stap maken.

 

Met dankbaarheid voor dit boek van D. Patrick Miller, vervolg ik weer mijn weg en blijf ik de richting die de Cursus mij geeft, volgen.

 

Ronald van Gigch