· 

Els Thissen - Familieopstellingen en Een cursus in wonderen


Familieopstellingen en Een cursus in wonderen

 

Glimp van eenheid

 

1 september 2016

Els ThissenOp een zondag in juni zit ik in de zaal voor de ontmoetingszondag van Stichting Miracles in Contact. Vandaag houdt Els Thissen weer een lezing en ik weet op voorhand al dat het bijzonder wordt, zonder dat ik weet wat ik precies moet gaan verwachten. Na een korte introductie en oefening van Els meldt zich al direct één van de bezoekers met een blokkade, waarop Els meteen ook roept: 'Kom maar naar voren'. De blokkade wordt door Els neergezet in een opstelling en niet veel later wordt duidelijk wat deze blokkade precies is waarbij ook inzicht komt over hoe hem op te ruimen. Weer is het bijzonder om dit schouwspel te aanschouwing. Maar deze keer merk ik na korte tijd ook op dat mijn hartstreek dusdanig warm wordt, waardoor er vocht stroomt uit mijn ogen. Deze stroom blijft zo een uur lang lopen. Bij de tweede bezoeker die door Els wordt uitgenodigd om naar voren te komen, bewonder ik Els om haar moed, omdat deze bezoeker toch wel met een zwaar problem worstelt. Toch lukt het Els ook hierbij om voor deze bezoeker te komen tot een wonder. Als Els in dit geval de hele familielijn op het podium zet, tot aan de oermoeder en oervader, zegt zij voor mij de blijkbaar toch belangrijke woorden: 'De oermoeder of oervader mag je ook gewoon bron of essentie noemen'.

 

Als ik twee weken later weer ruimte voel om een nieuw boek voor mijn studie te gaan lezen, kom ik dan eindelijk ook uit bij het boek 'Familieopstellingen en Een cursus in wonderen' van Els Thissen. Daarbij wordt mijn aandacht, voordat ik met het lezen begin vooral ook even getrokken naar mijn vraag, waarom ik zolang heb gewacht met het lezen van dit boek. Want dit boek is inmiddels al bijna 2 jaar beschikbaar. Toch voelde ik tot dit moment echter steeds een blokkade op het moment dat ik na dacht of ik dit boek lezen zou. Die blokkade is blijkbaar bij de ontmoetingszondag met Els doorbroken. Maar het is pas nadat ik dit boek ook echt gelezen heb, dat ik in staat ben om de weerstand die er was, te verwoorden. Ik zoek namelijk geen boeken die een thema of methodiek beschrijven en daarbij vervolgens pogen om die aan Een cursus in wonderen, te koppelen. Ik zoek namelijk ook geen ander thema of methodiek dan die welke de Cursus biedt. In die zin heb ik mijn pad gevonden en aanvaard en blijf ik kritisch voor alles dat mij alleen maar van dit pad doet afdwalen. De titel van het boek van Els, deed mij tot op heden vermoeden, dat dit boek deze afdwaling in zich droeg. Achteraf kan ik alleen maar constateren dat dit vermoeden totaal niet klopt. Wel kan ik nu iedereen die mogelijk ook met deze weerstand tegen dit boek worstelt, adviseren om de titel van dit boek te lezen als: 'Een cursus in wonderen en familieopstelling'. Want dit boek staat daadwerkelijk niet meer op zijn kop.


 'Wat op de komende pagina's te lezen zal zijn, is een dialoog over passages uit Een cursus in wonderen (ECIW), geïllustreerd met algemene of specifieke voorbeelden uit familieopstellingen. Op enkele plekken citeer ik uit mails van mensen naar aanleiding van een opstelling. Daarbij wordt in praktische zin zichtbaar wat ECIW aanreikt.'

 

Zo introduceert Els in de inleiding dat wat in dit boek gaat volgen. Daarop volgend worden meer van vijftig centrale begrippen vanuit de Cursus aangereikt. Dit start dan steeds met een stuk Cursus tekst, een weergave van persoonlijke ervaringen en inzichten van Els, waarna het begrip wordt verrijkt met inzichten uit opstellingen waarin het beschreven begrip een rol speelde.

 

Als voorbeeld, start Els bij het begrip Denkgeest met de Cursus tekst:

 

Stel jezelf deze vraag: kun jij de denkgeest beschermen? T24.VII.4:1

 

Daarop volgend gaat Els in op de vraag, wat wordt bedoeld met denkgeest? Allereerst wordt dit nu vanuit de Cursus toegelicht en daarop volgend vanuit persoonlijk inzicht.

 

'De Cursus nodigt uit ons denken te richten op non-duale eenheid, dus om de focus weg te halen van identificatie of speciaalheid.'

 

Daarna volgt een verdere uitdieping, waarna als laatste de verbinding wordt gelegd met een opstelling. In dit geval volgt de ervaring van een opstelling voor een man die vertelt klem te zitten tussen zijn gescheiden ouders. De uitwerking die voor hem in deze opstelling plaats vindt zorgt uiteindelijk voor een substantiële innerlijke verschuiving.

 

Op deze manier vindt je in dit boek onder andere de volgende begrippen terug: Genezing, Aanval, Leven, Dood, Zonden, Vergeven, Wonder, Zoon van God, Verdediging, Dromen, Ego, Liefde, Speciale relatie, Schuld, Illusies, Werkelijkheid en dus nog heel veel meer. De teksten vanuit de Cursus geven daarbij steeds de inhoud weer. De ervaringen vanuit de opstellingen geven deze inhoud vervolgens een levende betekenis.


Mijn ervaring tijdens de ontmoetingszondag met Els, toont mij eens te meer dat denkgeesten verbonden zijn. De heling en het wonder dat ik voor mijn ogen plaats zie vinden, heelt ook mij, van binnen. Het zijn deze ervaringen die de Cursus werkelijk tot leven wekken. Het gegeven daarbij is dus, dat je niet alles direct en zelf hoeft te ervaren, doordat je ook kunt leren van de ervaringen van anderen.

 

Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen (W.DI.137) werkt ten slotte ook twee kanten op.

 

Maar hier ontstaat ook meteen een voorbehoud. Want ook het ego gebruikt ervaringen van anderen met als doel om ons in angst vast te houden. Het zijn ook onze ervaringen vanuit dit ego die ons aanzetten tot onze projecties van schuld. Dit betekent echter niet dat wij in ons leerproces geen gebruik kunnen maken van de ervaringen van anderen. Wel is het dus van belang dat we bij dit leren duidelijk onderscheid maken tussen ervaringen die voort komen uit de onjuist-gerichte denkgeest en de juist-gerichte denkgeest. Gelukkig hoeven wij dit onderscheid niet zelf te maken, omdat wij hiervoor kunnen vertrouwen op de hulp van de Heilige Geest.

 

Voor het lezen van dit boek heb ik de Heilige Geest daarom aangegeven dat ik alle waarde wilde ontvangen die dit boek voor mij in zich draagt. Uiteindelijk heb ik daardoor kunnen constateren dat dit boek voor mij van grote waarde is. De vele ervaringen die in dit boek worden gedeeld geven inhoud aan begrippen uit de Cursus die ik mentaal al wel kon begrijpen, maar die voor mijn realisatie toch nog wel ongrijpbaar waren. Zodoende kon ik inzien dat dit boek mij daadwerkelijk een Glimp van eenheid heeft gegeven.

 

Ik voel mij daarom nu al gezegend door een volgende ontmoetingszondag met Els.

 

Ronald van Gigch