· 

Kirsten Buxton - I Married a Mystic


I Married a Mystic

 

 

 

22 augustus 2016

Kirsten BuxtonIn mijn studie heb ik van de Heilige Geest al vele vormen van hulp mogen ontvangen. Soms roept de aangeboden hulp op voorhand een weerstand op. Dit is bij mij het geval bij David Hoffmeister. Enkele weken terug bedacht ik mij dat het nu toch wel eens tijd werd om deze weerstand te onderzoeken. Ik weet inmiddels wel dat ik juist in deze weerstanden de gedachten en overtuigingen vind, die nog om vergeving vragen. Het duurt alleen nog wel eens even voordat ik ook de moed en bereidheid bezit om deze weerstand tegemoet te gaan.

 

Toen ik hoorde dat Stichting Miracles in Contact begin september de Nederlandse vertaling van het boek van Kirsten Buxton - I Married a Mystic - uit gaat geven, voelde ik een aansporing om dit boek te gaan lezen. Het gaf mij het beeld dat ik hiermee niet direct mijn weerstand op zocht, maar juist de mogelijkheid zou krijgen om via de ogen van een ander, zicht op mijn weerstand te krijgen.

 

Gelukkig kan ik nu stellen dat dit boek niet alleen dat doet, maar nog heel veel meer.

 


Het boek start met een korte beschrijving van Kirsten's leven tot aan het moment dat zij David Hoffmeister ontmoet.

Haar hele leven staat eigenlijk al vanaf het begin in het teken van een roeping die zij zelf niet in woorden uit kan drukken. Duidelijkheid komt nadat zij na een innerlijke roep om hulp eerst wordt geconfronteerd met een sportongeluk. Dit spoort haar - ook door de nodige fysieke beperkingen - aan om dieper naar binnen te gaan. Niet veel later verschijnt Jezus in één van haar meditaties met de boodschap dat hij vanaf dat moment haar gids zal zijn. Toch was er nog een tweede ongeluk nodig om Kristen's dwang om alles zelf op te willen lossen, te doorbreken.

 

Zij kreeg een openbarende ervaring waarin zij God's liefde volwaardig ervoer. Meteen droeg zij haar leven over aan God. Kort daarop kreeg zij het boek Een cursus in wonderen aangereikt. Na het openslaan las ze de zin:

 

Je kunt nog steeds niet met jouw wil ingaan tegen Hem, en dat is de reden waarom je geen controle hebt over de wereld die jij hebt gemaakt. T.12.III.9:4.

 

Kirsten wist meteen dat dit boek het antwoord was op het gebed van haar hart en haar hulpvraag. Vanaf hier start een ontwikkeling die haar uiteindelijk brengt bij David Hoffmeister en bij haar Zelf.

 

Vanaf hier start ook de werkelijke inhoud van dit boek waarin Kirsten ons mee neemt in vele moment opnamen die bijdragen aan haar eigen bevrijding. De weergegeven momenten starten altijd met een inzicht van de gesprekken die Kirsten heeft met de Heilige Geest. Dit innerlijk vragen helpt Kirsten bij het onderzoeken van haar denkgeest, waarbij zij veelal duidelijke instructie krijgt over de te bestuderen delen van de Cursus en ook vaak inzicht krijgt geboden op de aanwezige weerstanden.

 

Ondertussen start ook haar verslag van haar relatie met David Hoffmeister. Alhoewel dit boek de titel draagt - I Married a Mistic, is er in dit geval geen sprake van een huwelijk volgens aarde begrippen. Dit huwelijk staat symbool voor de leersituatie die Kirsten met haar verbinding met David Hoffmeister geboden krijgt. David, die zich zelf al volledig heeft over gegeven aan de Geest en als zodanig als een manifestatie van de Heilige Geest, in dit leven staat, biedt Kirsten een spiegel aan, die haar wijst op al haar niet-vergevende gedachten.

 

Dit brengt Kirsten steeds weer in een situatie waaruit zij niet ontsnappen kan, maar ook niet meer ontsnappen wil. Haar bereidheid blijkt inmiddels voldoende om ook de grootste weerstanden, die deze situatie in haar oproept, te doorstaan. Uiteindelijk beschrijft Kirsten in het laatste hoofdstuk hoe zij een samensmelting ervaar tussen haar Denkgeest en de Geest, om het boek dan af te sluiten met de woorden:

 

Het einde - Het begin (The End - The Beginning).


Kort nadat ik dit boek had gelezen, sprak ik met een mede-student over het gegeven dat ik weerstand voelde bij David Hoffmeister en dat ik juist nu bewust naar hem toe bewoog. Deze mede-student kende deze weerstand ook. Toen ik in ons gesprek noemde dat ik vooral worstelde met de grote glimlach die je bij David altijd ziet, kon hij dat beamen. Het gaf ons beiden een soort van gemaakt beeld. Daarop volgend benoemde ik dat mijn weerstand blijkbaar toch voort kwam uit een vorm van jaloezie.

 

Op dit punt geeft dit boek mij voldoende zicht op David, om te kunnen zien dat er geen sprake is van een gemaakt beeld - een doen als of - maar van een daadwerkelijke overgave. Ik kan prima begrijpen en aanvaarden dat de glimlach van David staat voor zijn zorgeloze bestaan. Hij heeft een stap terug gedaan en laat zich volledig door de Heilige Geest leiden.

 

Mijn jaloezie komt daarbij voort uit het gegeven dat het mij nog steeds lukt om zorgen te maken. Op dit punt biedt Kirsten mij met haar boek een grote hulp. Haar delen, werkt helpend en heelend en geeft mij nog meer bereidheid om de in mij nog aanwezige zelfhaat, te onderzoeken. Kirsten spoort mij daarbij aan om niets verborgen te houden en vooral om niet te vergeten om steeds weer het gesprek met de Heilige Geest aan te gaan.

 

Kirsten heeft mij met haar boek een duidelijk beeld gegeven op mijn niet-vergevende gedachten en heeft mij nog eens laten zien, dat ik er zeker niet alleen voor sta. Met nog meer vertrouwen wil ik de leiding van de Heilige Geest daarbij aanvaarden. Juist nog meer in de gevallen waar Hij mij naar weerstand wijst.

 

Ronald van Gigch 


De Nederlandse vertaling - Ik trouwde een mysticus - kan worden besteld bij de MIC webwinkel.