· 

David Hoffmeister - Going Deeper


Going Deeper

 

 One Problem, One Solution

 

1 juli 2014

David Hoffmeister 

 De Nederlandse vertaling van Going Dieper (Ga Dieper) wordt sinds dit voorjaar uitgegeven door Miracles in Contact. Aan het lezen was ik nog niet toegekomen met als reden dat ik alleen boeken digitaal lees en de Nederlandse uitgave alleen in druk wordt uitgegeven. Maar de oorspronkelijke Engelstalige versie is vanaf het begin wel al gewoon digitaal beschikbaar. Mijn reden om het boek nog niet te lezen, lag dus blijkbaar niet aan de vorm, maar aan het gegeven dat ik nog met weerstand zat voor de persoon David Hoffmeister. Na het lezen van 'I married a Mystic' van Kirsten Buxton, is die weerstand inmiddels verdwenen en is er nu meer dan voldoende bereidheid om met hulp van David Hoffmeister, nog dieper te kijken.

 

Onze denkgeest bevat een hoop verborgen gebreken. Soms lijkt het 'proces' van ongedaan (laten) maken door vergeving, daardoor wel eens eindeloos. Mijn ervaring is inmiddels dat dit eindeloze gevoel vooral komt op het moment dat ik op een bepaald niveau, blijf steken. Dit lijkt - voor mij - onderdeel van het proces. Nadat een stap is gezet brengt die mij weer in een nieuw niveau van begrip en besef. Ik heb in praktijk vaak even wat tijd nodig om daar aan te wennen. Maar uiteindelijk komt ook altijd weer een gevoel dat het tijd is om verder te gaan. Dat gevoel krijgt veelal vorm in een hernieuwde ervaring van onvrede en ongeduld. Vaak wil ik deze gevoelens in eerste instantie onderdrukken, omdat ik nog niet toe ben aan een volgende stap. Gelukkig krijg ik op dit punt altijd ook weer de noodzakelijke hulp aangereikt, om weer een volgende stap te zetten.

 

In dit geval krijg ik die hulp geboden met dit boek van David Hoffmeister.


Ik heb geen twijfel meer over het gegeven dat ik mijn zoektocht naar binnen moet richten. Mijn aanvaarding dat de wereld mij geen oplossing biedt is al wel volledig, maar soms is er nog wel enige weemoed die daarvoor om vergeving vraagt. Eén probleem, één oplossing is daarbij het gegeven van Een cursus in wonderen. Dit wordt ons geleerd in de volgende lessen:

 

79. Laat me inzien wat het probleem is, zodat het kan worden opgelost

80. Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost

 

Het zijn deze lessen die centraal staan in dit boek van David Hoffmeister. Zijn boek neemt ons daarbij aan de hand om alle blokkades die voor dit inzicht staan, te doorgronden.

 

Het boek krijgt vorm in een dialoog tussen David en een vriend, waarbij zij starten met het bespreken van les 79. De vriend schiet meteen in een weerstand die door David wordt aangegrepen om te doorgronden. Going Deeper (Ga Dieper) staat dan ook voor de benadering, waarbij ervaringen en gevoelens eerst worden benoemd, om ze vervolgens terug te brengen naar de denkgeest.

 

De reden dat wij onze problemen liever projecteren op het scherm van de wereld, is omdat wij ze liever niet in ons zelf willen zien. Maar het is juist dit naar binnen kijken dat het mogelijk maakt om alle blokkades en weerstanden, onder ogen te krijgen en zo naar het licht te brengen. Als David dit samen met zijn vriend doet in dit geval van de ervaren weerstand, ontstaat een beeld van de aanwezige blokkades in de denkgeest en verschijnt er voor David ook een mogelijkheid om een breed scala aan blokkades te benoemen.

 

Uiteindelijk maakt dit boek zo vele mogelijke blokkades - die ook centraal staan in de Cursus - zichtbaar. Met het benoemen en zichtbaar maken van deze blokkades wordt onze denkgeest zo geopend voor het besef dat ons enige probleem de gedachte is dat wij zijn afgescheiden van God. Zodoende kan uiteindelijk ook het antwoord - dat de afscheiding in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden - wordt ontvangen.


Voor mij biedt dit boek een waardevolle hulp om een dieper inzicht te krijgen op mijn ervaren weemoed.

 

Het wordt mij duidelijk dat de weemoed voort komt uit een aanwezige angst dat het loslaten van mijn verbondenheid met het ego, mij pijn zal bezorgen. Die angst is alleen mogelijk, voor zover ik de gedachte van afscheiding nog voor werkelijk hou. De ervaring van weemoed wordt nu voor mij dus het signaal dat ik de gedachte van afscheiding nog niet vergeven heb.

 

Het is duidelijk dat ik nog dieper zal moeten kijken om te zien waar ik deze gedachte nog vast hou. Maar nu ik open sta voor de door David geboden hulp, heb ik in ieder geval weer de moed en het vertrouwen om die stap te zetten. Als het moeilijk wordt krijg ik altijd weer hulp geboden, zodat ik weer eens kan zien dat ik geen enkele stap alleen hoef te doen.

 

De hulp die David met dit boek biedt laat mij geloven dat mijn probleem in werkelijkheid al is opgelost.

 

Ronald van Gigch 


De Nederlandse vertaling - Ga Dieper - wordt  uitgegeven door Stichting Miracles in contact.