· 

David Hoffmeister - Unwind Your Mind - Back to God


Unwind Your Mind - Back to God

 

Experiencing A Course in Miracles

 

 

1 juni 2014

David HoffmeisterMijn bestudering van Een cursus in wonderen heeft mij al een diep besef van innerlijke vrede gebracht. Maar ik ervaar mijzelf zeker nog niet als een blije student. Momenten van verlichting worden nog regelmatig afgewisseld met enige vorm van somberheid. Het is misschien ook wel deze ervaring die mijn grootste weerstand tegen David Hoffmeister maakte. Ik kon mij gewoon niet voorstellen dat iemand altijd zo blij kon zijn. Ik zag dit als gemaakt.

 

Nu echter duidelijk is dat David's blijdschap voortkomt uit zijn volledige overgave aan de Heilige Geest, sta ik ook open om deze blijdschap te ervaren. Vol nieuwsgierigheid startte ik dus ook met het lezen van het grotere werk van David. Zijn boek 'Unwind your Mind - Back to God'.

 

Mijn ervaring bij het lezen van dit boek raakte sinds lang tijd weer het niveau van verwondering dat ik kreeg bij het lezen van de Cursus zelf. Somberheid verdween en maakte zo plaats voor een prachtige innerlijke schittering. Dit is duidelijk een boek dat grote blijdschap schenkt. Wel - op dit moment - alleen nog in een Engelse verpakking.

 


Dit boek is gevuld met dialogen, cursusgroep conversaties, persoonlijke ervaringen en inzichten en heel veel antwoorden op vragen van studenten. Als houvast heeft David deze verzameling gestructureerd in drie delen die hij boeken noemt.

 

Book One - Laying the Foundation (het leggen van het fundament)

Book Two - Unlearning the World (het ontleren van de wereld)

Book Three - Transfer of Training (de overdracht van training)

 

De oplettende student herkent in deze structuur dezelfde opzet die in de Cursus aanwezig is met het Tekstboek, het Werkboek en het handboek voor leraren.

 

Het boek start met de volgende boodschap van de Heilige Geest:

I will work with your beliefs, guiding you step by step as you unwind your mind from the many false concepts you believe keep you safe and make you happy. Only the release from these false beliefs will bring you True Happiness and lasting Peace.

Ik zal samen met jou werken aan je overtuigingen en je stap voor stap leiden terwijl jij je denkgeest ontrafelt en bevrijdt van de vele onware concepten, waarvan jij gelooft dat die je veilig houden en blij maken. Alleen de bevrijding van deze valse overtuigingen kan jou ware blijdschap en blijvende vrede brengen.


Het boek begint vervolgens meteen flink in de denkgeest te roeren, waarbij de vastgeklonken bodem wordt losgeweekt. Dit kan - net als bij de Cursus zelf - in het begin leiden tot enige onrust, doordat het daarvoor heldere water opeens vertroebeld raakt. De bereidwillige Cursus student zal deze vertroebeling zeker met blijdschap verwelkomen. Onwaarheden komen aan het licht en kunnen worden vergeven.

 

De door David gedeelde inzichten tonen de diepte die voorbij de nu los geweekte bodem lag verborgen. Wel is het van belang om bij het betreden hiervan, alert de blijven voor het ego. Dit boek laat namelijk zien hoe de denkgeest volledig van het ego wordt verlost. Het ego spant zich daarom in om dit besef te ontwijken. Wie echter de daaruit voortkomende weerstanden en confrontaties niet mijdt, zal nog eens kunnen zien, hoe machteloos deze verdegigingen van het ego zijn.


Na het lezen van dit boek voelt mijn denkgeest week. Hierdoor ervaar ik voor het eerst hoe zacht alle vormen werkelijk zijn. Wel voelt het besef dat echt alle vormen illusies zijn, nog een beetje hard. Maar tegelijkertijd ervaar ik de ware tederheid van de aanwezige onschuld. Het is David gelukt om mij - voor het eerst - in heldere woorden het onderscheid tussen de twee denksysteem - de Heilige Geest en het ego - te laten (in)zien. Nu kan ik niet meer aan deze helderheid ontkomen.

 

Maak dit jaar anders door het helemaal hetzelfde te maken (T.15.XI.10:11)

 

is een zin die mij al lang bezig houdt. Keer op keer lees ik haar om vervolgens te pogen om met mijn ogen daadwerkelijk eenheid te zien. Dit boek bevrijdt mij van deze kluistering met het simpele inzicht dat alles hetzelfde is, doordat het allemaal onwaar is. Geen enkele illusie kan van dit gegeven worden uitgezonderd. Geen enkel beeld dat ik waar neem zal daarom ook de waarheidstest doorstaan. Maar ik kan aanspraak maken op de gelukkige droom. Die droom zal mij in blijdschap tot dit besef laten komen, doordat alle beelden nu niet langer het ego dienen, maar in dienst staan van de Heilige Geest. Nu worden deze beelden de hulpmiddelen die mij de blijdschap van mij werkelijkheid, tonen.

 

En met dit besef verschijnt zo opeens, naast de gelukkige droom ook de gelukkige dromer.

Eerst zien en dan geloven.

 

Ronald van Gigch