· 

2018-22 ECIW studiegroep reflectie
Een plek vol stilte, liefde en veiligheid. Voor even wordt het waargenomen, om dan weer uit mijn aandacht te verdwijnen. Maar eenmaal daar aangekomen, is de brug gebouwd. Nu heb ik dus een keuze om daar naar toe te gaan in plaats van om in de wereld rond te dwalen. Hoe vaker ik kies voor deze plek, hoe meer gewoon zij wordt. Heel soms verschijnt er even een angst dat ik deze plek niet meer kan vinden. Maar als het dan toch weer lukt, dan groeit nog meer de zekerheid dat wat ik werkelijk ben nooit kan verdwijnen.

 

Het was er dus altijd. Maar het is dus wel afhankelijk van mijn keuze om het in mijn waarneming te laten verschijnen. Toch blijkt dat ik nu nog wel de Cursus moet gebruiken om dit dagelijks te doen. Eerst was dit noodzakelijk om mij überhaupt weer bewust te maken van haar aanwezigheid. Nu is het vooral om de patronen die nog in mij zijn en die zijn voorbestemd om de keuze voor het ego te maken, te herkennen. Gelukkig lukt het steeds sneller om dat te doen.

 

Een de Cursus met haar lessen, helpt mij steeds daar bij.


Werkboek lessen


Waar mijn voortgang soms lijkt te zijn geblokkeerd, zijn er ook steeds weer momenten, waarin in korte tijd grote afstand wordt overbrugt. Zo ronden wij in dit studieblok de lessen bij de vragen: Wat is de Heilige Geest? en wat is de werkelijke wereld? af en zijn al weer gestart met de eerste lessen bij de vraag: Wat is de Wederkomst?

 

De Heilige Geest die de verbinding vormt tussen de werkelijkheid en onze illusies brengt in ons illusoire zelf weer de herinnering van Christus. Eenmaal waargenomen kan ook met meer zekerheid en begrip naar de lessen worden gekeken. Mijn geluk nu is al wat ik zie en Een gelukkige afloop staat voor alles vast, worden dan niet meer ervaren als stille wensen, maar als tastbare feiten.

 

Tastbaar is de zin dat in onze waarneming van de stille, liefdevolle en veilige plek, die de Christus is ook werkelijk kan worden ervaren dat wat de Cursus zegt, de waarheid is. Een moeilijke stap blijft daarbij toch nog wel om ons zelfgevormden zelfbeeld te vergeven en ons volledig te verlaten op de leiding en de visie van de Heilige Geest. De lessen bij de vraag: Wat is de Wederkomst? zullen deze stap een heel stuk makkelijker maken.

 

Niet voor niks mogen wij dit studieblok afsluiten met de volgende tekst:

 

Waak met mij, engelen, waak met mij vandaag. Laat al Gods heilige Gedachten mij omringen, en wees stil met mij nu de hemelse Zoon geboren is. Laat aardse klanken bedaren en de beelden die ik gewend ben verdwijnen. Laat Christus verwelkomd worden waar Hij thuis is. En laat Hem de klanken horen die Hij begrijpt en enkel de beelden zien die Zijn Vaders Liefde tonen. Laat Hem hier niet langer een vreemde zijn, want vandaag is Hij in mij opnieuw geboren.

 

Waarbij het goed is om voorbij de symboliek van de woorden te gaan, om te zien dat de Christus niet zozeer geboren wordt, maar dat geboren hier staat voor het gegeven dat de Christus door ons weer in ons zelf wordt herkend. Deze herkenning zal er uiteindelijk ook voor zorgen dat wij de Christus als ons ware Zelf kunnen erkennen. In die erkenning wordt onze verzoening volbracht. Dan wacht alleen nog maar de eeuwigheid op het moment dat wij onze functie hebben volbracht en in vrede ons lichaam ter zijde kunnen leggen.

 


Niet altijd ben ik mij bewust van wat de lessen met mij doen. Maar dat er iets gebeurt wordt altijd wel weer duidelijk. Het toont zich in situaties die voorheen altijd aanleiding gaven tot spanning en onrust. Die situaties trekken nu voorbij, zonder dat mijn vrede wordt verstoord. Vaak wordt ik mij wel pas achteraf bewust dat er een situatie zo voorbij is gegaan. Bewustwording ervaar ik in die zin veelal toch in mijn reflecties.

 

Maar er zijn inmiddels ook genoeg momenten waarin ik mij in de situatie zelf volledig bewust ben van mijn innerlijke vrede en zo ook bewust ervaren kan dat werkelijk niets deze vrede kan verstoren. Dat zijn de momenten waarin ik kies voor de Heilige Geest in plaats van voor het ego. Dat zijn de momenten waarin ik met de visie van Christus kijken kan. In die momenten kan ik mij met de Christus vereenzelvigen.

 

Uw Zoon is welkom, Vader. Hij is gekomen om mij te verlossen van het kwade zelf dat ik heb gemaakt. Hij is het Zelf dat U mij gegeven hebt. Hij is niets anders dan wat ik in waarheid werkelijk ben. Hij is de Zoon die U boven alles liefhebt. Hij is mijn Zelf zoals U mij hebt geschapen. Het is niet Christus die kan worden gekruisigd. Laat me, veilig in Uw Armen, Uw Zoon ontvangen.