· 

2019-02 ECIW studiegroep reflectie
Een cursus in wonderen werkt van twee kanten. Aan de éne kant laat zij ons zien waarop onze waarneming nu is gebaseerd. Aan de andere kant laat zij ons zien welke waarneming mogelijk is als wij weer kiezen voor de aanvaarding van onze werkelijkheid.

 

 

Het inzicht in de basis van onze huidige waarneming legt het ego bloot. Dit zal zeker leiden tot de nodige weerstand en ervaring van innerlijk conflict. Het ego gedijt nu eenmaal bij onze innerlijke duisternis en zal daarom al het mogelijke aangrijpen om te voorkomen dat het licht van de Heilige Geest naar binnen dringt.

 

Wat het ego echter niet weet is, dat dit licht dat de Heilige Geest komt brengen, ook al in het innerlijke van onze denkgeest aanwezig is. Het is daarom dat de Cursus naast de lessen die zicht geven op het ego, ook de lessen biedt die zicht geven op ons innerlijke licht. Dit licht is nog steeds in ons aanwezig. Het is bij ons bedachte afscheiding niet verloren gegaan, maar slechts vergeten. En als dat wat vergeten is, met de nodige oefening weer zal dagen in onze herinnering, dan zijn de dagen van het ego geteld. Dan krijgen wij met het lezen van de Cursus en het doen van de werkboek lessen niet alleen onze dagelijkse portie van uiterlijk licht voorgeschoteld, maar zal de kracht van ons innerlijke licht ook weer aangroeien, net zo lang tot dat het innerlijke licht tot aan het uiterlijke licht reikt.

 

Dan is er voor het ego geen plaats meer om zich te verschuilen. 


Werkboek lessen

De lessen van het afgelopen studieblok:


Om inzicht te krijgen op de manier waarop wij nu zien leerde de eerste lessen ons vooral om het ego te herkennen. Het tweede deel van dit studieblok (les 31 tot en met 50) leert ons vooral weer om ons innerlijke licht te herkennen. Zodoende maakt de Cursus ons hier bekend met het alternatief van zien dat reeds in potentie in ons aanwezig is.

 

Wel kan het even slikken zijn om bij de eerste lessen te moeten leren dat wij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor ons zien. Niet langer meer kunnen wij ons verschuilen achter het argument dat alles ons slechts overkomt, zonder dat wij daar enige invloed op hebben. Maar dan spreekt de Cursus ons bemoedigend toe met de boodschap dat wij reeds al het noodzakelijke beschikbaar hebben om deze verantwoordelijkheid te kunnen aanvaarden.

 

Opeens duikt dan het woord God op als eerste woord in de lessen. Ik kan jullie vertellen dat toen ik de eerste keer de Cursus deed, ik op dit punt werd geconfronteerd met een enorme weerstand. Mijn niet-kerkelijke opvoeding had tot dat moment niet kunnen voorkomen dat in mijn denkgeest toch een gedachte leefde over God als de Vader die er op uit is om mij te straffen als ik ook maar één stap verkeerd zet. Mijn weerstand maakte toen dat ik de Cursus even aan de kant moest leggen. Gelukkig kreeg ik binnen één week hulp van Eckhart Tolle die mij kennis liet maken met Neal Donald Walsch. Blij verrast door de humor van deze man, las ik meteen al zijn beschikbare boeken. De gedachte die ik had van God, kon ik zo vergeven, waarna ik niet veel later voelde dat ik ook weer verder kon gaan met het doen van de lessen van de Cursus.

 

Als deze ego truc - angstige of negatieve associaties met het godsbegrip - eenmaal is gepasseerd, dan zal je bij een volgende keer passeren van deze lessen kunnen voelen hoe je hart overstroomt, doordat je weer mag leren en herinneren hoezeer de liefde van God voor ons, reeds aanwezig en beschikbaar is. Aangesterkt door deze turbo kracht zal het daarom ook geen moeite meer kosten om je te realiseren dat er werkelijk niets te vrezen valt.

 

Als angst - mogelijk na enige malen oefenen en herhalen - uiteindelijk is opgelost en het besef van onschuld weer plaats vindt in onze denkgeest zal het besef dat God de hele dag tot ons spreekt worden ondersteund door een daadwerkelijke ervaring van het gegeven dat wij door liefde worden gedragen.

 

Dit blok sluit af met een herhaling van de lessen. Deze herhaling wordt in het eerste deel van het werkboek steeds toe gepast, om ons even tijd te gunnen, om terug te kijken op het pad dat wij reeds hebben afgelegd. Ook geeft het een vorm van rust waarin wij ons kunnen voorbereiden op de volgende stappen.

 


Waar ik bij mijn start met het lezen van en oefenen met Een cursus in wonderen al snel werd geconfronteerd met een innerlijk stuk dat volmondig JA riep, heb ik geduld moeten aanleren met het inzicht dat dit leren niet kan worden geforceerd. Volwaardige innerlijke aanvaarding en verzoening wordt niet gerealiseerd door debat, discussie en argumentatie.

 

Regelmatig was ik getuige van innerlijke confrontaties, waarbij het stuk dat het zeker wist met de Cursus in de hand en met veel autoriteit poogde om de stukken die nog niet zo zeker waren, of openlijk twijfelden, te overtuigen. Blijkbaar is dit iets wat bij mijn proces hoort. Het heeft mij in ieder geval het inzicht opgeleverd dat Verzoening niet op basis van overtuiging wordt volbracht.

 

Alleen geduld, begrip en vergeving, hebben het in zich om al de innerlijke stukken van mijn wezen in hun eigen tempo en op hun eigen manier tot eigen inzicht te laten komen. Welkom daarbij is het gegeven dat alle delen van mijn wezen wel de Cursus aanvaarden als middel om deze inzichten te verkrijgen. Daarover bestaat in ieder geval geen conflict.

 

Daarnaast heeft de Heilige Geest mij enkele jaren terug ook de hand gereikt van Mooji. Deze leraar die niet voort komt uit het pad van de Cursus leert mij in essentie dezelfde boodschap. Zodoende maak ik regelmatig gebruik van zijn hulp, voor de delen die wel voor de Cursus kiezen, maar soms verlegen zitten om een andere uitleg. Dit voorjaar volg ik daarom ook weer dagelijks de satsangs van Mooji die online worden uitgezonden (en kunnen worden terug gekeken) van zijn retreat in Rishikesh.

 

Wat mij daarbij opvalt is dat terwijl ik weer start met het werkboek dat mij in haar eerste lessen zicht geeft op het ego en op mijn innerlijke licht, Mooji juist dit jaar extra aandacht geeft aan deze twee krachten die zich in ons lijken te bevinden. Uiteindelijk geeft Mooji net als de Cursus aan dat de kracht van het ego, slechts een illusie is. Zodoende kan ik nu met de hulp van de Cursus en de hulp van Mooji weer leren hoe ik aan deze illusie voorbij kan gaan.