· 

2019-12 ECIW studiegroep reflectie
De zelfde oliebollen, het zelfde vuurwerk, het zelfde aftellen van 10 naar 1 om een nieuwjaar in te luiden. Wat verandert er nu precies wezenlijk in een jaar lang oefenen met het werkboek van een Cursus in wonderen. Wie dit jaar is gestart met de hoop dat het oefenen met de Cursus zijn leven danig (ten goede) zou veranderen, kan bij de afronding van de lessen van dit jaar uitkomen bij een vorm van teleurstelling, doordat de Cursus er niet voor heeft gezorgd dat de vorm van het leven niet wezenlijk is gewijzigd. Maar wie net als in ten volle beseft dat de Cursus zich totaal niet bezig houdt met de vorm, maar zich juist volledig richt op de inhoud, zal zeker meer opgewekt terug kijken op dit afgelopen jaar.

 

Want als ik terug kijk op de veelal subtiele ontwikkeling die inhoud geeft aan het spirituele ontwaken, zie ik in dit afgelopen jaar vele momenten en daarmee gepaard gaande stappen van vooruitgang richting het door de Cursus gestelde doel. Zaken waar ik mij in het verleden lang druk over kon maken, geven veelal geen aanleiding meer tot enige vorm van drukte of frustratie. Maar ook voelt elke kleine vorm van verstoring van de innerlijke vrede, grootser en intenser. In het begin werd ik daar vaak door verrast, maar inmiddels zie ik dit als teken dat in geen genoegen meer neem met enig compromis. Voorts kies ik nu steeds op het moment dat ik mij van deze verstoringen bewust wordt, voor momenten van stilte waarin ik de Heilige Geest uitnodig om samen met mij te kijken.

 

Op deze manier zijn er in het afgelopen jaar weer vele vergissingen en verborgen overtuigingen omhoog gekomen en aangeboden aan het licht wat de Heilige Geest is. Zo ook sluit ik elke dag van dit jaar af met het volgende gebed:

 

Jezus, ik vertrouw jou mijn lichaam en mijn ego toe.

Heilige Geest, kies jij voor God voor mij.

 

Om vervolgens de Heilige Geest ook toestemming te geven om mij in de nacht en in mijn dromen, verder te leiden. Mijn pad in de tijd is zeker nog niet af, maar ik verheug mij steeds meer op de lessen die nog gaan komen.


Werkboek lessen

De lessen van het afgelopen studieblok:In deze afgelopen maand passeren wij met onze lessen de volgende vragen:

 

Wat is het ego?

1. Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de 'wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het 'bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.

 

Wat is een wonder?

1. Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer naar tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.

 

Wat ben ik?

1. Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vreugde gegrondvest zonder tegendeel. Ik ben de heilige woning van God Zelf. Ik ben de Hemel waar Zijn Liefde huist. Ik ben Zijn heilige Zondeloosheid zelf, want in mijn zuiverheid woont de zijne.

 

De laatste lessen

1. Onze laatste lessen zullen zoveel mogelijk vrij van woorden blijven. We gebruiken ze alleen bij het begin van onze oefening, en alleen maar om ons eraan te herinneren dat we ernaar streven daaraan voorbij te gaan. Laten we ons tot Hem wenden die ons voorgaat op de weg en onze schreden zeker maakt. Aan Hem laten we de lessen over, zoals we voortaan ons leven geven aan Hem. Want we willen niet opnieuw terugkeren naar het geloof in zonde, dat gemaakt heeft dat de wereld lelijk en onveilig leek, aanvallend en vernietigend, gevaarlijk in al haar wegen en zo verraderlijk dat er geen hoop op vertrouwen en ontsnapping aan pijn mogelijk leek.

 

 

Het doel van de Cursus is om ons bewust de maken van de innerlijke stem van onze gids, de Heilige Geest en ons uiteindelijk ook te helpen in het maken van de keuze voor zijn stem in plaats van die van het ego. De laatste lessen van dit studiejaar zijn vooral gericht op dit laatste aspect van het doel van de Cursus. Het toont ons eerst nog eens wat het ego is en reikt dat via het wonder tot het beeld van ons ware zelf. Zo bereidt het ons ook hier weer stap voor stap voor om in de laatste lessen van het jaar uit te komen bij onze keuze voor de Heilige Geest.

 

Vaak moet ik op dit punt terug denken aan een uitspraak van een mede Cursusstudent die aangaf dat deze keuze hem een gevoel gaf als of hij zijn lot uit handen gaf met zijn keuze om alleen nog maar te luisteren naar de leiding van de Heilige Geest. Inmiddels is het voor mij helder dat ik juist met mijn keuze voor het ego (ooit) juist mijn lot uit handen heb gegeven.


Toen ik de eerste keer het werkboek afrondde en in het nawoord uit kwam bij de volgende zin: 'Deze Cursus is een begin, niet een einde.' voelde ik mij lichtelijk bedrogen, doordat ik juist had gehoopt dat ik met de afronding van deze studie, ook echt klaar zou zijn. Inmiddels is dit gevoel van bedrog volledig verdwenen. In de jaren hierop volgend merkte ik namelijk dat ik ook in het herhalen van het werkboek steeds weer nieuwe inzichten kreeg.

 

Pas in dit afgelopen jaar kreeg ik helemaal helder voor ogen dat de Cursus ook niet bedoeld in om ons tot het einde te brengen. Achteraf misschien wat vreemd dat ik hier nog zoveel jaar voor nodig had, want dit staat ten slotte ook geschreven in het voorwoord dat door Helen aan de Cursus is toegevoegd:

 

De Cursus pretendeert niet ultiem te zijn en evenmin zijn de werkboeklessen bedoeld om de leerweg van de student tot een voleinding te brengen. Aan het einde wordt de lezer overgelaten aan de zorg van zijn of haar eigen Innerlijke Leraar, die heel het verdere leerproces zal leiden zoals Hij het juist acht.

 

 

Het gegeven dat ik dit nu aanvaarden kan stelt mij nu nog meer open om met hulp van de lessen van het werkboek te oefenen en tot verder inzicht te komen. En ik laat mij daarbij nog meer inspireren door de worden die als introductie op de laatste lessen, zijn opgenomen:

 

2. Zijn weg is de enige waarmee we de vrede vinden die God ons gegeven heeft. Het is Zijn weg die ieder in het eind moet gaan, omdat dit het eind is dat God Zelf heeft vastgesteld. In de droom van de tijd lijkt het heel ver weg. Maar in waarheid is het al hier, en dient het ons al als genadige leiding op de weg die we moeten gaan. Laten we samen de weg volgen die de waarheid ons wijst. En laten we de leiders zijn van onze vele broeders die op zoek zijn naar de weg, maar hem niet vinden.

 

Ik wens jullie allen een gelukkig nieuw jaar.


Nawoord

 

1. Deze cursus is een begin, niet een einde. Je Vriend gaat met jou mee. Je bent niet alleen. Niemand die een beroep op Hem doet, doet dat tevergeefs. Wat jou ook kwelt, wees ervan overtuigd dat Hij het antwoord heeft en het jou graag wil geven, als jij je eenvoudig tot Hem wendt en Hem erom vraagt. Hij zal jou geen van de antwoorden onthouden die je nodig hebt voor al wat jou lijkt te kwellen. Hij kent de manier om alle problemen op te lossen en alle twijfels weg te nemen. Zijn zekerheid is de jouwe. Je hoeft Hem die slechts te vragen en ze zal jou worden geschonken.

 

2. Zo zeker als de baan van de zon vastligt vóór hij opkomt, nadat hij onder is gegaan, en in de schemerige uren daartussen, zo zeker is jouw thuiskomst. Waarlijk, jouw baan is nog zekerder. Want het is onmogelijk de koers te veranderen van hen die God tot Zich geroepen heeft. Gehoorzaam daarom jouw wil, en volg Hem die jij aanvaard hebt als jouw stem, die vertelt wat je werkelijk verlangt en werkelijk nodig hebt. Zijn Stem is de Stem namens God, en tevens de jouwe. En zo spreekt Hij van vrijheid en waarheid.

 

3. Er worden geen specifieke lessen meer gegeven, want die zijn niet langer nodig. Hoor dus van nu af aan louter de Stem namens God en namens jouw Zelf, wanneer jij je van de wereld terugtrekt om in plaats daarvan de werkelijkheid te zoeken. Hij zal jouw inspanningen richting geven en je precies vertellen wat je moet doen, hoe jij je denkgeest dient te richten, en wanneer je in stilte tot Hem moet komen om Zijn onfeilbare leiding en Zijn betrouwbaar Woord te vragen. Het is Zijn Woord dat God jou gegeven heeft. Het is Zijn Woord dat jij als het jouwe hebt verkozen.

 

4. En nu plaats ik jou in Zijn handen om Zijn trouwe volgeling te zijn, met Hem als Gids door elke moeilijkheid en alle pijn heen die jij wellicht voor werkelijk houdt. En Hij zal je geen genoegens schenken die voorbijgaan, want Hij geeft alleen het eeuwige en het goede. Laat Hij jou verder voorbereiden. Hij heeft jouw vertrouwen verdiend door jou dagelijks te spreken over je Vader en je broeder en je Zelf. Hij zal daarmee doorgaan. Nu ga je met Hem, even zeker als Hij over waar je heengaat, even overtuigd als Hij over hoe je verder moet gaan, even beslist als Hij over het doel, en over je uiteindelijke veilige aankomst.

 

5. Het doel staat vast, en het middel eveneens. Hierop zeggen we:'Amen'. Er zal jou precies worden gezegd wat God voor jou wil, telkens wanneer er een keuze te maken valt. En Hij zal spreken namens God en jouw Zelf, en er zo voor zorgen dat de hel jou niet op zal eisen, en dat elke keuze die jij maakt de Hemel meer in je bereik brengt. En zo gaan we van nu af aan met Hem, en wenden ons tot Hem voor leiding en vrede en een vaste richting. Vreugde vergezelt ons op onze weg. Want we gaan huiswaarts naar een open deur, die God ontsloten heeft gehouden als welkom aan ons.

 

6. We vertrouwen onze levensweg toe aan Hem en zeggen:'Amen'. In vrede zullen we op Zijn weg voortgaan, en alles aan Hem toevertrouwen. Vol vertrouwen wachten we Zijn antwoorden af, wanneer we Zijn Wil vragen bij alles wat we doen. Hij heeft Gods Zoon lief, zoals wij hem willen liefhebben. En Hij leert ons hoe we hem door Zijn ogen kunnen zien, en hem kunnen liefhebben zoals Hij dat doet. Je gaat niet alleen. Gods engelen zweven dichtbij en overal om jou heen. Zijn Liefde omringt jou, en wees hiervan overtuigd: ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.

 

Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen