Studiegroep · 31. maart 2020
Waar menigeen zich nu af vraagt in wat voor nachtmerrie hij of zij terecht is gekomen, kan ik alleen maar zien dat het contrast tussen de hectische buitenkant en de voor eeuwig in Vrede verkerende binnenkant, alleen maar duidelijker wordt. Voor hij of zij die in deze tijd mag leren aan de hand van Een cursus in wonderen, vergemakkelijkt al de onzekerheid juist ook de keuze voor het immer geborgen en veilige Zelf. Nooit luider heeft de roep voor Vrede buiten de tijden van oorlog, zo in ons...

Studiegroep · 29. februari 2020
Waar de Cursus eerst nog met het hoofd wordt ontvangen en geleerd, zal geleidelijk aan de kennis indalen en zo ons hart weer openen voor ware Visie en onze onaangetaste werkelijkheid in God. Waarom kan ik - terugkijkend - vragen, heb ik toch zoveel tijd nodig om al mijn verdedigingen los te laten en mij zo weer mijn werkelijkheid te herinneren. Dit soort vragen zijn echter geen vragen van ons hart, maar wel van de persoon in de droom, waarmee wij ons zolang hebben geïdentificeerd. Deze...

Studiegroep · 31. januari 2020
In het voorwoord bij de Cursus schrijft Helen Schucman bij haar toelichting op wat de Cursus is, het volgende: 'De Cursus pretendeert niet ultiem te zijn en evenmin zijn de werkboeklessen bedoeld om de leerweg van de student tot een voleinding te brengen. Aan het einde wordt de lezer overgelaten aan de zorg van zijn of haar eigen Innerlijke Leraar, die heel het verdere leerproces zal leiden zoals Hij het juist acht.' Wie deze Cursus start met het beeld dat dit leren hem of haar leidt naar het...

Studiegroep · 31. december 2019
De zelfde oliebollen, het zelfde vuurwerk, het zelfde aftellen van 10 naar 1 om een nieuwjaar in te luiden. Wat verandert er nu precies wezenlijk in een jaar lang oefenen met het werkboek van een Cursus in wonderen. Wie dit jaar is gestart met de hoop dat het oefenen met de Cursus zijn leven danig (ten goede) zou veranderen, kan bij de afronding van de lessen van dit jaar uitkomen bij een vorm van teleurstelling, doordat de Cursus er niet voor heeft gezorgd dat de vorm van het leven niet...

Studiegroep · 30. november 2019
1 december en dus weer een moment waarop één maand leren aan de hand van Een cursus in wonderen is gepasseerd. Wat is er de afgelopen maand aan leerstof gepasseerd en welke lessen heeft dit voor mij voor mijn leren mogelijk gemaakt? In een onderzoek naar de eigen beeldvorming van de gelukkige afloop waar de Cursus ons toe leidt, krijg ik voor ogen hoe innerlijk al het leren wordt gewogen ten opzichte van de ervaringen die ik de eerste keer toen ik de Cursus deed ontvangen mocht. Met die...

Artikelen · 09. november 2019
Met het bestuderen van Een cursus in wonderen bereiden wij ons voor op een gelukkige afloop. Het ego zegt dan dat een afloop het einde is en buit onze angst voor het einde uit om deze gelukkige afloop zo lang mogelijk uit te stellen. Maar de Cursus zegt dat de gelukkige afloop geen einde is maar een begin. In dit artikel onderzoek ik de gedachten waarmee ik het begin van deze gelukkige afloop nog steeds verhinder.

Studiegroep · 31. oktober 2019
Mijn werk biedt mij (gelukkig) veel oefenstof. Als leslokaal is werk dan ook een prima plek om de lessen van de Cursus toe te passen. Want in een omgeving die vol zit met deadlines, reorganisaties, kans op fouten, doemt het ego regelmatig op om ook zijn mening over dit werk te uitten. Mijn oefening is steeds weer - ook gedreven door mijn dagelijkse oefening met de werkboek lessen - om een stap terug te doen en zo vanuit de plek van vrede en rust, samen met de Heilige Geest te kijken. Ah, kijk,...

Artikelen · 30. oktober 2019
Ontwaken op de werkvloer laat zien op welke wijze werk ook onderdeel kan zijn van het zelfonderzoek dat leidt tot ontwaken. Vanuit de theorie van Een cursus in wonderen wordt getoond hoe vergeving in de praktijk van werk vorm kan krijgen en wordt ook een beeld geschetst over wat ontwaken doet met werk. Zodoende wordt het grote tijdsbeslag van werk omgevormd tot een grote potentie om ook op de werkvloer inzicht te krijgen in ons ware Zelf.

Studiegroep · 30. september 2019
Toen ik begon met mijn studie van Een cursus in wonderen, was ik voor even zonder werk, maar dankzij een afkoopsom vanuit een reorganisatie ook even zonder financiële zorgen. Nadat ik voor de eerste keer met de lessen van het werkboek had geoefend, bevond ik mij op een soort roze wolk. Het was in die tijd dat ik een hoop nieuwe mensen mocht ontmoeten, die op hun manier bezig waren met ontwikkeling en vooral met leven buiten dat wat als normaal wordt gezien. Ik kwam in contact met Boudewijn,...

Studiegroep · 31. augustus 2019
Afgelopen maand mocht ik mijn 50-ste verjaardag vieren. Maar het hele feit dat het lichaam waardoor ik hier verschijnen mag, volgens de normen van de wereld nu 50 is geworden, zegt mij niets meer. Natuurlijk, sta ik mijn omgeving toe om mij met dit feit te feliciteren. Maar ik verheug mij vooral op het gegeven dat ik - voor mijn gevoel - pas net geboren ben. Dat ik - jong nog wel - reeds zo veelvuldig en volwaardig mag baden in het licht. En dat ik elke dag weer opnieuw mij zelf, met het...

Meer weergeven