Studiegroep · 17. oktober 2018
Er is veel in beweging. Na de impuls die ik weer kreeg met de lezing van Diederik Wolsak, het nawerken van mijn bezoek aan de staan van Mooji, het lezen van de boeken van Kirsten Buxton en David Hoffmeister en de nodige oefening in praktijk, werd het mij gegeven om met mijn mede vrijwilligers bij Stichting Miracles in Contact het geoefende in praktijk te brengen. Ik kreeg de mogelijkheid om een mede student te begeleiden in een vergevingsoefening met hulp van het zes stappen plan van Diederik...
Artikelen · 07. oktober 2018
1. Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn bron is. Hij heeft Zijn heilige woning niet verlaten, noch de onschuld verloren waarin Hij geschapen werd. Hij woont voor eeuwig onveranderd in de Denkgeest van God. 2. Christus is de schakel die jou in eenheid houdt met God en er borg voor staat dat de afscheiding niet meer is dan een...
Studiegroep · 03. oktober 2018
Toen ik voor een tweede keer de lessen van het werkboek van de Cursus bestudeerde, was ik mij regelmatig gewaar van de verschijning van inzichten. Zij traden in het diepste van mijn denkgeest binnen, maar waren nog te klein om te worden gerealiseerd. Nu merk ik de afgelopen weken, dat enkele van deze inzichten inmiddels dusdanig zijn volgroeit, dat zij ook tot mijn bewustzijn beginnen door te dringen. Deze groei wordt extra gestimuleerd door al het leren dat ik de afgelopen weken heb mogen...
Artikelen · 27. september 2018
1. Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde...
Studiegroep · 19. september 2018
Het is dinsdag en ik breng sinds lange tijd weer een bezoek aan het kantoor in Zwolle. Voor het vertrek bij mijn voorgaande werkgever en de tijd waarop ik tijd geboden kreeg voor mijn innerlijke ontdekkingstocht, kwam ik hier wel vaker. Nu mijn nieuwe werkgever mijn voorgaande heeft overgenomen, zijn ex-collega's weer collega's geworden en verheug ik mij elke keer weer op een warm weerzien. Alhoewel ik mij had voorgenomen om de hele dag te blijven, krijg ik rond de middag het gevoel dat ik toch...
Artikelen · 17. september 2018
1. Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze...
Boekreview · 07. september 2018
Vergeving is de weg van Een cursus in wonderen. Maar hoe kom je verder als je niet meer weet wat je vergeven moet. Diederik introduceert in dit boek zijn zes stappen voor vergeving die ons laten zien hoe wij gevoelens van onvrede kunnen gebruiken om te komen tot de innerlijke overtuigingen die om onze vergeving vragen. Omdat vergeving onze functie is en het vervullen van onze functie ons ook echt gelukkig zal maken, schenkt dit boek de student dus een sleutel tot geluk.
Artikelen · 07. september 2018
1. De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens. 2. De wereld...
Studiegroep · 05. september 2018
Verwonderd wordt ik weer door de ervaring van een diep dal. Maar inmiddels blijken mijn dalen ook al door licht omgeven. Waar ik voorheen altijd uitkwam in diepe duisternis, is er nu nog wel sprake van verduistering, maar blijft het licht in al haar kracht aanwezig. Ik hoef slechts te reiken naar de uitgestoken hand, om in vertrouwen en zonder angst deze verduistering te betreden. Vergeving lijkt inmiddels voor mij uit te gaan. Mijn gids heeft mij gewezen op de hulp die beschikbaar is in de...
Boekreview · 30. augustus 2018
Dit boek is gevuld met dialogen, cursusgroep conversaties, persoonlijke ervaringen en inzichten en heel veel antwoorden op vragen van studenten. Op deze manier schijnt dit boek zijn licht op de innerlijke duisternis. Aan ontwikkeling (Unwind-ing), valt door geen enkele lezer te ontkomen, doordat dit boek dusdanig breed en diep is in zijn behandeling. Het boek geeft richting en perspectief en levert het besef: Een gelukkige droom maakt een gelukkige dromer.

Meer weergeven