Artikelen

Artikelen · 09. november 2019
Met het bestuderen van Een cursus in wonderen bereiden wij ons voor op een gelukkige afloop. Het ego zegt dan dat een afloop het einde is en buit onze angst voor het einde uit om deze gelukkige afloop zo lang mogelijk uit te stellen. Maar de Cursus zegt dat de gelukkige afloop geen einde is maar een begin. In dit artikel onderzoek ik de gedachten waarmee ik het begin van deze gelukkige afloop nog steeds verhinder.

Artikelen · 30. oktober 2019
Ontwaken op de werkvloer laat zien op welke wijze werk ook onderdeel kan zijn van het zelfonderzoek dat leidt tot ontwaken. Vanuit de theorie van Een cursus in wonderen wordt getoond hoe vergeving in de praktijk van werk vorm kan krijgen en wordt ook een beeld geschetst over wat ontwaken doet met werk. Zodoende wordt het grote tijdsbeslag van werk omgevormd tot een grote potentie om ook op de werkvloer inzicht te krijgen in ons ware Zelf.

Artikelen · 09. februari 2019
Het ego spreekt over ziekte als middel voor vlucht, straf of beloning. De Heilige Geest wijst niet zozeer ziekte en het ego af, maar herinnert ons steeds weer opnieuw aan onze onschuld. Het is aan ons zelf om te bepalen welke stem wij willen geloven.

Artikelen · 09. februari 2019
Het herkennen van wat reeds gegeven is, vraagt om oefening. Het werkboek van Een cursus in wonderen biedt ons een heel jaar aan oefening aan. Wij staan nu nog aan het begin, maar mogen al wel de zekerheid dat wij het doel van de Cursus zullen bereiken, bij ons dragen.

Artikelen · 05. december 2018
De enige verantwoordelijkheid van de wonderdoener is de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden. (T.2.V.5:1). Het vraagt enige oefening om uit te komen op het punt waarop duidelijk wordt wat hiermee wordt bedoeld. Als dit eenmaal duidelijk is dan is er geen weerstand meer om deze verantwoordelijkheid aan te nemen.