Artikelen

Artikelen · 06. juni 2018
Wonderen richten zich op inhoud en niet op de vorm. Zij zijn bedoeld om het gevoel van God afgescheiden te zijn, te corrigeren.
Artikelen · 30. mei 2018
Mijn denkgeest bevat enkel wat ik denk met God. Ik stuit hier op een schrijversblok. Het is dan niet zozeer dat ik geen inspiratie heb voor wat ik bij dit deel van de studie op zou kunnen schrijven. Het is slechts dat ik besef - juist met het centrale thema van dit studieblok voor ogen - dat elke toevoeging overbodig is. Ik stuit hier op de paradox die ook in de Cursus aanwezig is. Het gegeven is wel dat de Cursus niet poogt om de paradox te verbergen. Zij maakt hem juist zichtbaar door ons te...
Artikelen · 30. april 2018
Ik ben zoals God mij geschapen heeft. Wat het ego voor ons verborgen houdt, maakt de Cursus in dit deel van het werkboek zichtbaar. Uiteindelijk heeft de Cursus tot doel om ons te leren, ons zelf weer met ons ware Zelf te identificeren. Die identificatie met ons ware Zelf opent onze denkgeest voor de waarheid die alle misvattingen in onze denkgeest zal corrigeren. In tijd gezien zal dit voor ons gevoel, tijd kosten. Bij de één misschien iets meer dan bij de ander. Maar dit is geen wedstrijd...
Artikelen · 31. maart 2018
Iedere student die in het werkboek start met les 61. Ik ben het licht van de wereld, zou zich per direct de blijdschap van onze werkelijkheid kunnen realiseren. God is opeens heel dichtbij maar de, met dit besef gepaard gaande, vreugde wordt in deze fase van het leerproces veelal nog onderdrukt of wel overschaduwd door de stem van het ego. Die wil niet dat wij ons onze werkelijkheid herinneren, omdat de herinnering van onze werkelijkheid geen plaats voor hem biedt. Wie zich in deze fase nog...
Artikelen · 01. maart 2018
Als ik kijk naar deze eerste lessen van het werkboek van Een cursus in wonderen, dan moet ik vaak denken aan de film 'The Karate kid'. Daniel wordt hierin bij de start van zijn Karate training door zijn meester - Mr. Miyagi - eerste flink aan het werk gezet. Hij moet alle auto's wassen, het houten terras schrobben en de enorme houten schutting schilderen. Elke keer vertelt Mr. Miyagi hem precies op welke wijze hij dit moet doen. Met in het vooruitzicht nog meer kluswerk, reageert Daniel...