Artikelen

Artikelen · 09. november 2019
Zolang wij onze voorbereiding blijven richten op het einde van de droom, verhinderen wij het begin van de droom van de werkelijke wereld. De laatste stap, die de droom beëindigd, wordt door God gezet. Onze voorbereiding dient zich daarom ook niet te richten op dit einde van de droom, maar op het begin van het leren zien met de ogen van Christus. De werkelijke wereld die zo in ons zicht verschijnt, is de gelukkige afloop en ook het doel van Een cursus in wonderen.
Artikelen · 30. oktober 2019
Ontwaken op de werkvloer laat zien op welke wijze werk ook onderdeel kan zijn van het zelfonderzoek dat leidt tot ontwaken. Vanuit de theorie van Een cursus in wonderen wordt getoond hoe vergeving in de praktijk van werk vorm kan krijgen en wordt ook een beeld geschetst over wat ontwaken doet met werk. Zodoende wordt het grote tijdsbeslag van werk omgevormd tot een grote potentie om ook op de werkvloer inzicht te krijgen in ons ware Zelf.
Artikelen · 09. februari 2019
Het ego spreekt over ziekte als middel voor vlucht, straf of beloning. De Heilige Geest wijst niet zozeer ziekte en het ego af, maar herinnert ons steeds weer opnieuw aan onze onschuld. Het is aan ons zelf om te bepalen welke stem wij willen geloven.
Artikelen · 09. februari 2019
Het herkennen van wat reeds gegeven is, vraagt om oefening. Het werkboek van Een cursus in wonderen biedt ons een heel jaar aan oefening aan. Wij staan nu nog aan het begin, maar mogen al wel de zekerheid dat wij het doel van de Cursus zullen bereiken, bij ons dragen.
Artikelen · 05. december 2018
De enige verantwoordelijkheid van de wonderdoener is de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden. (T.2.V.5:1). Het vraagt enige oefening om uit te komen op het punt waarop duidelijk wordt wat hiermee wordt bedoeld. Als dit eenmaal duidelijk is dan is er geen weerstand meer om deze verantwoordelijkheid aan te nemen.