Artikelen

Artikelen · 07. oktober 2018
1. Christus is de Zoon van God zoals Hij Hem geschapen heeft. Hij is het Zelf dat wij delen, dat ons met elkaar verenigt, en tevens met God. Hij is de Gedachte die nog steeds woont in de Denkgeest die Zijn bron is. Hij heeft Zijn heilige woning niet verlaten, noch de onschuld verloren waarin Hij geschapen werd. Hij woont voor eeuwig onveranderd in de Denkgeest van God. 2. Christus is de schakel die jou in eenheid houdt met God en er borg voor staat dat de afscheiding niet meer is dan een...
Artikelen · 27. september 2018
1. Het lichaam is een hek dat de Zoon van God zich verbeeldt te hebben neergezet om delen van zijn Zelf af te scheiden van andere delen. Binnen dit hekwerk denkt hij te leven, om te sterven als dat afbrokkelt en uiteenvalt. Want binnen dit hek denkt hij dat hij voor de liefde veilig is. Omdat hij zich vereenzelvigt met zijn veiligheid, beschouwt hij zichzelf als datgene wat zijn veiligheid uitmaakt. Hoe zou hij er anders zeker van kunnen zijn dat hij binnen het lichaam blijft en de liefde...
Artikelen · 17. september 2018
1. Zonde is waanzin. Het is het middel waarmee de denkgeest tot waanzin wordt gedreven en probeert illusies de plaats te laten innemen van de waarheid. En in zijn waanzin ziet hij illusies waar de waarheid hoort te zijn, en waar die in werkelijkheid ook is. Zonde heeft het lichaam ogen gegeven, want wat is er dat de zondelozen zouden willen zien? Welke behoefte hebben zij aan beelden of geluiden of aanrakingen? Wat zouden ze willen horen of waar zouden ze naar willen grijpen? Wat zouden ze...
Artikelen · 07. september 2018
1. De wereld is onjuiste waarneming. Ze is uit dwaling voortgekomen en heeft haar bron niet verlaten. Ze zal niet langer blijven bestaan dan de gedachte die haar heeft voortgebracht wordt gekoesterd. Wanneer de gedachte van afgescheidenheid gewijzigd is in een van ware vergeving, zal de wereld in een heel ander licht worden gezien, een dat tot de waarheid leidt, waarin heel de wereld met al haar dwalingen zal verdwijnen. Nu is haar bron verdwenen en zijn haar gevolgen dat eveneens. 2. De wereld...
Artikelen · 28. augustus 2018
1. Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachten die in de tijd zijn ontstaan eveneens een eind zullen nemen. Gods Woord is elke denkgeest gegeven die denkt dat hij afzonderlijke gedachten heeft, en zal deze conflictgedachten vervangen door de Vredesgedachte. 2. De Vredesgedachte werd Gods Zoon meteen gegeven zodra zijn denkgeest aan...
Artikelen · 18. augustus 2018
1. Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in die zienswijze zijn al jouw zonden vergeven. Wat is zonde anders dan een onjuist idee omtrent Gods Zoon? Vergeving ziet eenvoudig de onjuistheid daarvan en laat het daarom los. Wat dan vrij is om nu de plaats daarvan in te nemen, is de Wil van God. 2. Een niet-vergevende gedachte is er...
Artikelen · 08. augustus 2018
Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij. Want ik blijf wat ik ben, zo schiep God mij. Misschien ben je wel aan deze Cursus begonnen vanuit een verlangen naar een beter leven. Mogelijk dat je dan net als ik ook bent verrast of misschien ook wel teleurgesteld, dat deze Cursus zich daar niet direct mee bezig houdt. De Cursus richt zich namelijk niet op de gevolgen, maar op het probleem en dus ook oorzaak die onze onvrede maakt. Deze onvrede die de aanleiding vormt voor het verlangen naar een beter...
Artikelen · 29. juni 2018
God is louter liefde, en dus ben ik dat ook. De Cursus geeft ons vooral heel veel inzicht in het ego. Dat is niet voor niks, want onze identificatie met dit ego is zo groot dat het als ons zelf wordt ervaren. Dit wekt de suggestie van een eenheid die geen mogelijkheid biedt om los van het ego te bestaan. Als het ego echter met de hulp van de Cursus, voor ons zichtbaar wordt, dan ontstaat er ruimte. In die ruimte verschijnt de Heilige geest nu als alternatief, waardoor wij weer een mogelijkheid...
Artikelen · 06. juni 2018
Wonderen richten zich op inhoud en niet op de vorm. Zij zijn bedoeld om het gevoel van God afgescheiden te zijn, te corrigeren.
Artikelen · 30. mei 2018
Mijn denkgeest bevat enkel wat ik denk met God. Ik stuit hier op een schrijversblok. Het is dan niet zozeer dat ik geen inspiratie heb voor wat ik bij dit deel van de studie op zou kunnen schrijven. Het is slechts dat ik besef - juist met het centrale thema van dit studieblok voor ogen - dat elke toevoeging overbodig is. Ik stuit hier op de paradox die ook in de Cursus aanwezig is. Het gegeven is wel dat de Cursus niet poogt om de paradox te verbergen. Zij maakt hem juist zichtbaar door ons te...

Meer weergeven