Boekreview

Boekreview · 30. mei 2019
Dit boek is glashelder. Het biedt haar lezer geen alternatief voor het gegeven dat gezondheid zich baseert op innerlijke vrede. Maar het biedt haar lezer ook meteen een helpende hand. Zo biedt dit boek naast haar helderheid ook alle begrip die nodig is om het pad naar deze innerlijke vrede te verlichten. Naast een aanmoediging om kennis te maken met Een cursus in wonderen, moedigt het de Cursus student ook aan om door te zetten.

Boekreview · 07. september 2018
Vergeving is de weg van Een cursus in wonderen. Maar hoe kom je verder als je niet meer weet wat je vergeven moet. Diederik introduceert in dit boek zijn zes stappen voor vergeving die ons laten zien hoe wij gevoelens van onvrede kunnen gebruiken om te komen tot de innerlijke overtuigingen die om onze vergeving vragen. Omdat vergeving onze functie is en het vervullen van onze functie ons ook echt gelukkig zal maken, schenkt dit boek de student dus een sleutel tot geluk.

Boekreview · 30. augustus 2018
Dit boek is gevuld met dialogen, cursusgroep conversaties, persoonlijke ervaringen en inzichten en heel veel antwoorden op vragen van studenten. Op deze manier schijnt dit boek zijn licht op de innerlijke duisternis. Aan ontwikkeling (Unwind-ing), valt door geen enkele lezer te ontkomen, doordat dit boek dusdanig breed en diep is in zijn behandeling. Het boek geeft richting en perspectief en levert het besef: Een gelukkige droom maakt een gelukkige dromer.

Boekreview · 27. augustus 2018
Dieper gaan is helemaal niet moeilijk. Maar soms weet je even niet waar je beginnen moet. Doordat David alle stappen al heeft gezet, is hij in staat om ons te laten zien waar je kan starten. Zijn uitwerking in dit boek biedt daarop volgend voldoende handvaten om uit te komen bij het punt waar het probleem kan worden waargenomen en het antwoord kan worden aanvaard. Zodoende kan worden ervaren dat het probleem in werkelijkheid al is opgelost.

Boekreview · 15. augustus 2018
Dit boek gaat niet over een regulier huwelijk. Het beschrijft het proces van een student die in overgave leeft en leert van haar verbintenis met de Heilige Geest. Deze verbintenis komt in vorm tot uitdrukking door haar relatie met mysticus en leraar van Een cursus in wonderen - David Hoffmeister. Als zodanig toont dit boek niet alleen de ontwikkeling van Kirsten Buxton, maar geeft het ook inzicht in een leven dat is overgegeven aan de Heilige Geest. Dit boek toont daarmee de weg en het doel.

Boekreview · 23. juni 2018
Eigenlijk klopt de titel van dit boek niet. Die zou eerder moeten luiden: Een cursus in wonderen en familieopstellingen. Nu wekt de titel de suggestie dat de nadruk ligt op familieopstellingen waarbij de Cursus slechts als ondersteuning wordt gebruikt. In werkelijkheid ligt de nadruk op Een cursus in wonderen en brengt Els belangrijke onderwerpen van de Cursus tot leven met haar ervaringen vanuit de familieopstellingen. Dit boek biedt aan studenten dus vooral veel praktisch begrip.

Boekreview · 10. maart 2018
Dat Een cursus in wonderen menig Cursus student confronteert met veel verwarring is begrijpelijk als je weet dat het ego niet anders dan verward kan zijn, als hij met de waarheid wordt geconfronteerd. Living with Miracles geeft als gezond verstand gids niet alleen begrip voor deze verwarring maar vooral ook veel hou vast om deze fase van het leerproces te doorstaan. Het daarop volgende vergezicht op de uiteindelijke resultaten van het Cursus pad zijn een welkome impuls om door te zetten.

Boekreview · 11. februari 2018
Dit boek laat de ontwikkeling zien van de duale levensvisie tot aan de puur non-duale levensvisie en presenteert Een cursus in Wonderen als een versie van dit puur non-duale. De verhalen van de verschillende levens waarin Jezus en Boeddha samen waren vormen daarbij vooral een voorbeeld van deze interne ontwikkeling van de mens. Als zodanig toont dit boek een voorbeeld aan elke studenten die in dit leven zijn pad wil volmaken.

Boekreview · 07. februari 2018
"Deze Cursus is een begin, niet een einde". D. Patrick Miller vertelt in dit boek over het begin van Een Cursus in Wonderen. Hij behandelt haar basis principes, maar laat ook critici aan het woord. Toch schept dit boek het verlangen om met nog meer bereidheid aan te komen bij deze zin in het nawoord van het werkboek van de Cursus. Maar dan wel met minder twijfel en een gesterkt vertrouwen.

Boekreview · 03. januari 2018
'Mijn ziekte is het geneesmiddel geworden waarmee ik de werkelijke ziekte aan het genezen ben.' Er zijn niet veel schrijvers die deze conclusie durven te stellen en dan vervolgens ook in alle openheid durven te laten zien hoe ze met vallen en op staan tot deze conclusie durven komen. Elly Clabbers doet dit wel en maakt het zo voor haar lezers mogelijk om ook voorbij de vorm, tot de daadwerkelijke inhoud te komen.