Een cursus in wonderen

Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

 

Hierin ligt de vrede van God.Projectie maakt waarneming. De wereld die jij ziet is wat jij haar gegeven hebt, niets meer. Maar ook al is ze niets meer, ze is ook niets minder. Daarom is ze voor jou belangrijk. Ze getuigt van de staat van jouw denkgeest, de uiterlijke weergave van een innerlijke toestand. Zoals een mens denkt, zo neemt hij waar. Probeer dan ook niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen. Waarneming is een gevolg, geen oorzaak.

T.21.I.1:1-8


Een Cursus in Wonderen (ECIW) - A Course in Miracles (ACIM) is een cursus voor zelfstudie.

 

Dit spirituele ontwikkel pad biedt:

  • het tekstboek, dat de context beschrijft
  • het werkboek met 365 lessen voor dagelijkse oefening
  • het handboek voor leraren met extra toelichting
  • aanvullingen voor meer begrip

De denkgeest van de student wordt tijdens de cursus getraind om in stilte te zijn. Dit is de plek waar het ware wordt waargenomen. Zo groeit de herinnering die uiteindelijk ook tot voorbij de zelf bedachten grenzen zal stromen.

 

Frustratie, pijn, verdriet en angsten makken eindelijk weer plaats voor de lang verborgen vrede en vreugde die in een ieder aanwezig is.