Getting Things Done

Een (denk)geest als water.De Godsherinnering komt tot een denkgeest in rust. Ze kan niet komen waar conflicten zijn, want een denkgeest in oorlog met zichzelf herinnert zich eeuwige zachtmoedigheid niet.

T.23.I.1:1-2


Een denkgeest in rust is iets fantastisch. Het geeft een ervaring van volwaardig gewaar zijn. Een aanwezig zijn, die door geen enkele gedachte wordt verstoord. Vol intens wordt alles waar genomen en toont zich opeens de schoonheid die in alles aanwezig is.

 

Geestelijke onrust maakt elke ervaring oppervlakkig. Zij geeft een gevoel van gejaagdheid, waarbij geen ruimte is voor ontspanning, anders dan in de vorm van afleiding.

 

Getting Things Done is in dit geval een goed startpunt, omdat het vrijwel direct met deze geestelijke onrust, korte metten maakt. De methodiek biedt een werksysteem die alle vertroebeling en onrust uit de denkgeest haalt en de denkgeest ook het vertrouwen schenkt dat het geen enkele gedachte hoeft vast te houden.

 

Zo wordt de staat van rust bereikt of zoals Getting Things Done het zelf noemt en beloofd: Een (denk)geest als water.


De methodiek van Getting Things Done is eenvoudig en kan makkelijk worden aangeleerd met het lezen van het boek Getting Things Done.

 

Daarnaast kan Wonderwerker ook instructie en begeleiding geven voor de introductie en opstart van dit werksysteem.


GTD

Nozbe-GTD