Inzicht in Een cursus in wonderenInzicht in Een cursus in wonderen is bedoelt om hulp te bieden aan studenten van Een cursus in wonderen, bij het bestuderen van het tekstboek en het doen van de lessen en van het werkboek. Het heeft geenszins tot doel om Een cursus in wonderen te vervangen, omdat Een cursus in wonderen onvervangbaar is.

 

Elke student dient dan ook zelf de gehele tekst van Een cursus in wonderen te bestuderen en dient ook zelf alle lessen van het werkboek te doen. Ontwaken is nu eenmaal iets dat je niet aan een ander over kan laten. Wees blij, want dit betekent ook dat de keuze voor ontwaken altijd door jou zelf wordt gemaakt. Maar je moet die keuze dus ook wel zelf maken.

 

Mogelijk dat het inzicht in Een cursus in wonderen dat ik je hier biedt, je wel de mogelijkheid geeft om voor Een cursus in wonderen te kiezen als het pad waarmee jij jouw ontwaken bereiken wilt.

 

Omdat dit inzicht in Een cursus in wonderen niet tot doel heeft om Een cursus in wonderen te vervangen, vindt je hier niet de gehele tekst van Een cursus in wonderen terug. Wel worden bij verschillende onderdelen, de inleidende teksten uit Een cursus in wonderen overgenomen, omdat die in de regel al veel inzicht geven.

 

Dit inzicht in Een cursus in wonderen volgt de opzet van Een cursus in wonderen en dus vindt je hier ook inzicht in het tekstboek, het werkboek en het handboek voor leraren, terug. Hieronder vindt je hierop een korte introductie, die is overgenomen uit het voorwoord van Een cursus in wonderen.

Het betreft op dit moment nog wel een werk in uitvoering. Dit betekent dat de structuur van uitwerking al wel volledig is opgenomen, maar dat de daadwerkelijke uitwerking van de onderdelen in de loop van de tijd nog wordt toegevoegd.


Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen begon met de plotselinge beslissing van twee mensen om zich te verenigen in een gemeenschappelijk

doel. Ze heetten Helen Schucman en William Thetford, en waren beiden professor in de klinische psychologie aan de medische faculteit van de Columbia Universiteit in New York City. Wie zij waren is niet van belang, behalve dat deze geschiedenis laat zien dat bij God alles mogelijk is.

 

Zoals de titel aangeeft is de Cursus van begin tot eind als een leerprogramma opgezet. Hij bestaat uit drie boeken: een Tekstboek van 689 pagina's, een Werkboek van 491 pagina's en een Handboek voor leraren dat uit 94 pagina's bestaat. De volgorde waarin en de wijze waarop men de boeken besluit te gebruiken en te bestuderen is afhankelijk van iemands eigen behoefte en voorkeur.

 

De Cursus pretendeert niet ultiem te zijn en evenmin zijn de werkboeklessen bedoeld om de leerweg van de student tot een voleinding te brengen. Aan het einde wordt de lezer overgelaten aan de zorg van zijn of haar eigen Innerlijke Leraar, die heel het verdere leerproces zal leiden zoals Hij het juist acht. Hoewel de Cursus veelomvattend is kan de waarheid niet tot een eindige vorm worden beperkt.


Tekstboek

Het Tekstboek is grotendeels theoretisch van aard en zet de concepten uiteen waarop het denksysteem van de Cursus is gebaseerd. Deze ideeën bevatten de grondslag voor de lessen van het Werkboek. Zonder de praktische toepassing waarin het Werkboek voorziet zou de tekst grotendeels een reeks abstracties blijven die allerminst toereikend zou zijn om de omkeer in het denken te bewerkstelligen die de Cursus beoogt.

 

Inzicht in het tekstboek van Een cursus in wonderen


Werkboek

Het Werkboek bevat 365 lessen, een voor elke dag van het jaar. Het is echter niet noodzakelijk de lessen in dat tempo te doen en het kan zijn dat men bij een bijzonder aansprekende les langer dan één dag wil blijven stilstaan. De instructies dringen er slechts op aan niet te proberen meer dan één les per dag te doen. De praktische aard van het Werkboek wordt onderstreept door de inleiding bij de lessen, waarin de nadruk wordt gelegd op ervaring via toepassing, en niet op een a priori verbintenis met een spiritueel doel.

 

Inzicht in het werkboek van Een cursus in wonderen


Handboek voor leraren

Het Handboek voor leraren tenslotte, dat in een vraag-en-antwoordvorm geschreven is, geeft antwoord op enkele van de meest voor de hand liggende vragen die een student zou kunnen stellen. Het bevat tevens een verklaring van een aantal van de termen die de Cursus gebruikt en legt die uit binnen het theoretische raamwerk van het Tekstboek.

 

Inzicht in het Handboek voor leraren van Een cursus in wonderen