Een cursus in wonderen  Tekstboek

Inzicht in het Tekstboek van Een cursus in wonderenInleiding

1. Dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen. De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

 

2. Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:

 

Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

 

Hierin ligt de vrede van God.


Hoofdstukken

Dit is werk in uitvoering. Op het moment dat hieronder een link actief wordt is het inzicht voor het betreffende hoofdstuk toegevoegd.

1. De betekenis van wonderen

2. De afscheiding en de verzoening

3. De onschuldige waarneming

4. De illusies van het ego

5. Genezen en heelheid

6. De lessen van de liefde

7. De gaven van het koninkrijk

8. De terugreis

9. Het aanvaarden van de verzoening

10. De afgoden van ziekte

11. God of het ego

12. Het leerplan van de Heilige Geest

13. De schuldloze wereld

14. Onderwijzen ten gunste van de waarheid

15. Het Heilig Ogenblik

16. De vergeving van illusies

17. Vergeving en de Heilige relatie

18. Het voorbijgaan van de droom

19. Het bereiken van vrede

20. De Visie van Heiligheid

21. Rede en waarneming

22. Verlossing en de Heilige relatie

23. De oorlog tegen jezelf

24. Het doel van speciaalheid

25. Gods rechtvaardigheid

26. De overgang

27. De Genezing van de droom

28. Het ongedaan maken van angst

29. Het ontwaken

30. Het nieuwe begin

31. De eindvisie