Workshop

De Zoon van God is mijn Identiteit

Workshop rondom de vraag:

 

Wat ben ik?Wat ben ik?

1. Ik ben Gods Zoon, compleet, genezen en heel, stralend in de weerspiegeling van Zijn Liefde. In mij is Zijn schepping geheiligd en van eeuwig leven verzekerd. In mij is de liefde vervolmaakt, angst onmogelijk en vreugde gegrondvest zonder tegendeel. Ik ben de heilige woning van God Zelf. Ik ben de Hemel waar Zijn Liefde huist. Ik ben Zijn heilige Zondeloosheid zelf, want in mijn zuiverheid woont de zijne.

 

2. Nu hebben we bijna geen woorden meer nodig. Maar in de laatste dagen van dit ene jaar dat wij samen, jij en ik, aan God geschonken hebben, vonden we één doel dat we deelden. En zo heb jij je met mij verenigd, dus wat ik ben, ben jij eveneens. De waarheid omtrent wat wij zijn is niet in woorden uit te drukken of te beschrijven. Maar onze functie hier kan ons duidelijk worden, en woorden kunnen hiervan spreken en die ook onderwijzen, als we zelf een toonbeeld van die woorden zijn.

 

3. Wij zijn de brengers van verlossing. We aanvaarden onze rol als verlossers van de wereld, die door onze gezamenlijke vergeving wordt verlost. En dit geschenk van ons wordt daarom aan ons gegeven. We zien ieder als broeder en beschouwen alles als vriendelijk en goed. We zijn niet uit op een functie die voorbij de Hemelpoort ligt. Kennis zal terugkeren, wanneer we ons aandeel hebben vervuld. Wij bekommeren ons enkel om het verwelkomen van de waarheid.

 

4. Onze ogen zijn het waardoor de visie van Christus een wereld ziet die verlost is van elke gedachte aan zonde. Onze oren zijn het die de Stem namens God horen verkondigen dat de wereld zonder zonde is. Onze denkgeesten zijn het die zich met elkaar verenigen wanneer wij de wereld zegenen. En vanuit de eenheid die we hebben bereikt, roepen we al onze broeders op en vragen hen onze vrede te delen en onze vreugde compleet te maken.

 

5. Wij zijn de heilige boodschappers van God die namens Hem spreken, en omdat we Zijn Woord uitdragen aan ieder die Hij tot ons gezonden heeft, ontdekken we dat het in ons hart geschreven staat. En zo zijn we van gedachten veranderd over het doel waarvoor we kwamen en dat we proberen te dienen. We brengen een blijde boodschap naar de Zoon van God, die dacht dat hij leed. Nu is hij verlost. En nu hij de Hemelpoort voor hem ziet openstaan, zal hij binnengaan en verdwijnen in het Hart van God.

 

Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen

De Zoon van God is mijn Identiteit

Onze ware Identiteit is ons geschonken. Toch zijn wij daar niet meer mee geïdentificeerd. Zij is hierdoor in vergetelheid verzonken.

Een cursus in wonderen stuurt niet voor niks aan op praktische ervaring, omdat alleen ervaring het weer mogelijk maakt dat onze ware Identiteit weer wordt gezien en zo kan worden herkent. Deze ervaring is het doel van deze workshop.


Opzet van de workshop

Na een introductie starten wij met een drietal oefeningen.

 

Elke oefening is erop gericht om eerst in stilte te zijn. Daarna gebruiken wij een deel van de les 'Ik ben zoals God mij geschapen' heeft (die drie keer voor komt in het werkboek), waarna in stilte de ervaring wordt gevonden. Na de stilte sluiten we de oefening af met muziek, waarna er ruimte is om ervaringen te delen.

 

Deze workshop kan worden afgestemd op een duur van 1,5 uur tot 3 uur.