Workshop

Verwacht niets, ontvang alles

Workshop rondom de vraag:

 

Wat is een wonder?Wat is een wonder?

1. Een wonder is een correctie. Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. Niettemin baant het de weg voor de terugkeer naar tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.

 

2. Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. Een wonder keert de waarneming open voor de waarheid. Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.

 

3. Vergeving is de bakermat van wonderen. De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.

 

4. Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.

 

5. Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. Nu hebben ze water. Nu is de wereld groen. En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.

 

Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen

Verwacht niets, ontvang alles

'Wonderen zijn natuurlijk. Wanneer ze uitblijven, is er iets misgegaan.'

 

Het zijn onze verwachtingen, waarmee wij wonderen blokkeren. Maar hoe raak je die verwachtingen kwijt? Dit vraagt om een bereidheid om de angsten die wij achter onze verwachtingen verbergen, onder ogen te zien. Gelukkig hoeven wij dat niet alleen te doen. In de workshop laten wij onze verwachtingen los en nodigen de Heilige Geest uit om samen met ons te kijken. Zo blijft het wonder niet meer uit.


Opzet van de workshop

Na een introductie starten wij met een oefening om onze verwachtingen los te laten.

 

Daarna nodigen wij de Heilige Geest uit om met ons mee te kijken. In gezamenlijkheid kijken wij naar situatie of voorbeelden die angst geven en stellen steeds de vraag: 'Is er een andere manier om hiernaar te kijken?'

 

Er is ruimte om te kijken, te luisteren en om stil te zijn.

 

Deze workshop kan worden afgestemd op een duur van 1,5 uur tot 3 uur.