Workshop

Voorbij het ego gaan

Workshop rondom de vraag:

 

Wat is het ego?Wat is het ego?

1. Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de 'wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het 'bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.

 

2. Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie 'ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.

 

3. De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?

 

4. De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.

 

5. Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.

 

Copyright: Ank Hermes, Een Cursus in Wonderen

Voorbij het ego gaan

Ontwaken is een kwestie van stil blijven staan. Het klinkt tegenstrijdig maar, voorbij het ego gaan betekent praktisch dat je je niet meer door het ego laat beïnvloeden. Dat je leert de trucs te zien, waarmee het ego steeds probeert om je de tent uit te lokken. Leren deze trucs te doorzien, is leren om aan het ego voorbij te kijken. Natuurlijk, het ego geeft niet zo maar op. Als een slinkse verkoper, zal het zeker nog een paar keer op je deur komen kloppen. Het gaat er dan om, om standvastig te zijn. Dat vraagt om enige oefening.


Opzet van de workshop

De workshop bevat een drietal oefeningen.

 

De eerste oefening is bedoeld om in de stille kant te komen. In de tweede oefening kijken we naar drie voorname trucs van het ego, om die te leren doorzien. De laatste oefening beschrijft symbolisch het proces van de afscheiding en uiteindelijk ook weer onze verzoening. Tussen de oefening en na de afronding is er steeds tijd om ervaringen te delen en vragen te stellen.

 

Deze workshop kan worden afgestemd op een duur van 1,5 uur tot 3 uur.